Archives

Du kan inte gömma dig för Gud/repris

Namnlösliten rosrödjunifoto Maria

Du kan inte gömma dig för Gud! han ser allt och alla, alltid! Något att tänka på i dessa tider då själviskheten breder ut sig med stormsteg och egot inte bryr sig om att reflektera över Gud. Men man kanske inte vet att Gud är den ende som kan hjälpa människan att leva ett vettigt liv, d v s ett rättfärdigt liv där HAN är HERRE. Då blir allt bra

Job 34:21. Ty hans ögon vakta på var mans vägar,
och alla deras steg, dem ser han.
2 Krön. 16:9. Job 31:4. Ords. 5:21.
22. Intet mörker finns och ingen skugga så djup,
att ogärningsmän kan fördölja sig däri.
Ps. 139:11.

*
Jer 23:24. Eller skulle någon kunna gömma sig på ett så lönnligt ställe
att jag inte skulle se honom? säger HERREN. Är jag inte den
som uppfyller himmel och jord? säger HERREN.
1 Kon. 8:27. Ps. 139:8. Jer. 16:17. Am. 9:2 f.

*
Luk 8:17. Ty intet är fördolt, som inte skall bli uppenbart, ej heller
är något undangömt, som inte skall bli känt och komma i dagen.
Matt. 10:26. Luk. 12:2.

*
Psalt 139:8. Fore jag upp till himmelen, så är du där,
och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du också där.
Job 22:12. 26:6. Amos 9:2.

Psalt 139:12
12. så skulle själva mörkret inte vara mörkt för dig,
natten skulle lysa såsom dagen:
ja, mörkret skulle vara såsom ljuset.
Jak. 1:17.

*
Ordspr 15:3. HERRENS ögon är överallt;
de ger akt på både onda och goda.
Job 31:4. 34:21 f. Ords. 5:21.

Hebr 4:13. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och
uppenbart för hans ögon; och inför honom ska vi göra räkenskap.
Ps. 33:13. 34:16. Jer. 16:17.

baNamnlösMaria

Hör hur kärleken tar plats. Ära Gud i allt./Hör ett hjärta ticka…

 

059  foto Maria

Jag är ingen nyårsfirare-  men jag vill ändå tacka alla som besökt denna hemsida under 2014. Du som jag, har väl haft skiftande upplevelser under året som gått. Varje år som går innebär olika kunskaper om livet för oss alla. Livet är gott men ofta svårt att leva. Som troende kristen har jag och familjen fått många goda välsignelser men också många hårda prövningar.

Som en troende kristen som älskar Jesus, har jag fått mycket insikt i hans ord och känner mig verkligen privilegierad att få sprida hans ord och att få nya kunskaper hela tiden.

Människor har hittat på många egna regler då det gäller firande av alla möjliga högtider, så gjorde man när man inte var kristen, men eftersom jag är det, så är för mig alla dagar lika och välsignade av att jag får leva. Men jag behöver inte bry mig om nyårsraketerna eller bubblet eller annat..bara Gud i mitt hjärta.

Gal 4:10

I akten ju på dagar och på månader och på särskilda tider och år. —

Luk 4:19

och till att predika ett nådens år från Herren.”

 

1 Mos 1:14

Och Gud sade: ”Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år,

Rom 14:5 Den ene gör skillnad mellan dagar och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt visst i sitt sinne.

Det gäller att ha Kristus i centrum och inte vara slav under ett regelsystem. Syftet med lagar och högtider i Gamla testamentet var helt enkelt att peka fram mot Kristus. Paulus kallar dem skuggor av det verkliga- Kristus själv. När Kristus kom skingrades skuggorna.

Hör ett hjärta ticka….  Glassig tillvaro? Inget för mig. Men:   Stilla eftertänksamhet. Stilla Tankar. Stilla Ljud.  Hör ett hjärta ticka. Hör ett flygplan bullra. Hör hur solen tänder bloss.  Hör hur tankar bildas, För att komma loss. Isen lossnat  Bäckar forsar Hör hur kärleken tar plats Hör hur gråten stilla stillas   / Dikt: Maria

Det finns många sätt att ära Gud på. Med sång, tankar, göromål, bibelläsning, lyssnande….ja sätten är många, många. När Guds kärlek tar plats i vårt hjärta, då börjar förvandlingen och vi vet aldrig var det slutar, eller bär hän i livet, men vi vet att vi kan få komma in i den sista vilan, och en gång få möta Jesus, en gång, då vi fullgjort vårt lopp.

NamnlösMaria

 

Glad eller sörjande? Dystra aningar och frostnätter i hjärtat?

Sony 019

Kom ihåg Guds kärlek och omsorg i stunder av ensamhet och förtvivlan….Gud är ändå god.

Varför måste jag gå sörjande?” Ps 42:10

KAN DU, troende vän, besvara denna fråga? Kan du finna någon orsak till, att du så ofta går sörjande i stället för att vara glad? Varför överlämnar du dig åt dystra aningar? Vem sade dig, att natten aldrig skulle övergå till dag? Vem sade dig, att frostnätterna skulle bli många under bedrövelsens vinter, att snön skulle falla tätt och hagelskurarna förbytas i häftiga förtvivlans stormar? Vet du ej, att dag följer på natt, att flod följer efter ebb, att vår och sommar komma efter den långa vintern? Hoppas, min vän! Hoppas beständigt, ty Gud skall icke svika dig! — C.H. Spurgeon.

Gud är god uti den ljusa stunden,
när mitt öga ej ett moln kan se.
Gud är god, när utav tvivel bunden
ångestfullt om hjälp jag synes be.
Gud är god, när jordisk fröjd och lycka
göra stigen banad för min fot.
Gud är god, när livets stormar rycka
undan allt jag här mig stödde mot.

Gud är god, när hopp och tillit brusa
som en mäktig flod ur hjärtat fram.
Gud är god, när man min fröjd vill grusa,
och mitt hopp tycks komma blott på skam.
Gud är god i livets alla öden,
hur på jorden än de växla må.
Gud är god och trofast in i döden,
ständigt håller Han att lita på.

E.A.

*

Gud är god genom alla tider om man bara lär sig vem han är och att älska honom, då går man igenom det som är svårt med Herren i sitt hjärta, och tvivlar inte på att han är med i allt.

name-graphics-maria-545505

Alla Guds löften är sanna. Bibelord.Video. Lita på Gud

rosalöften om hjälp

Det är så hemskt att människor inte vet att lita på Gud, och att de inte känner Jesus Kristus. Det finns fortfarande mycket begär i världen, ja det är som det har varit i långa tider, begär styr människan, människan vill bestämma och människan vill förverkliga sig själv. Av det kommer bara ont. Läser man bibeln och tror på Guds ord och verkligen vill gå med Gud så vet man att det finns löften som är sanna och underbara. Gud lämnar inte den som tror och litar på honom i allt, genom allt. Vi får kraft ifrån höjden då vi litar på att hans löften håller, och vi kan verkligen själva få vara med om att det är sant. Jag hoppas att du fått höra vittnesbörd från människor som tror och hur de fått hjälp med sådant de bett om. Då förstår du att du också kan få hjälp med frågor och sådant du inte kan klara själv. Men Gud kan klara allt. Ingenting är omöjligt för honom.

 

God Promises

 

Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Hebr 8:6

Text: Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften.
Parallellställen: 2 Kor 3:6
Hebr 7:22
Hebr 12:24

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.
Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.
Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen.

 

Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre

Namnlösfö

*

I psalm nr 30 tackar  David Gud för att han stoppade den pest som han låtit drabba landet för att tillrättavisa David. I Psalm  nr 7 gläder sig David åt att Gud är rättvis. När vi råkar ut för orättvisor skall vi lämna saken åt Gud. I psalm 86 handlar det om godhet, sanning, trofasthet och frid. På grund av Jesu uppståndelse kan INGET vi gör för Herren bli förgäves, 1 Kor 15:57-58… Genom HELA bibeln tackar man Gud. Jag tackar också Gud för allt han gjort och gör för mig och andra människor som tror på honom och har lagt sina liv i hans händer. Där är vi trygga.

Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. [kap]
Jag vill tacka HERREN för hans rättfärdighet och lovsjunga HERRENS, den Högstes, namn. [kap]
Jag vill tacka HERREN av hela mitt hjärta, jag vill förkunna alla dina under. [kap]
Därför vill jag tacka dig bland hednafolken, HERRE, och lovsjunga ditt namn. [kap]
HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. [kap]
Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna. HERRE, min Gud, jag vill tacka dig för evigt. [kap]
Tacka HERREN med harpa, lovsjung honom till tiosträngad psaltare. [kap]
Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. [kap]
Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, [kap]
Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken! [kap]
Halleluja! Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. [kap]
HERRE, alla dina verk skall tacka dig och dina fromma skall lova dig. [kap]
På den dagen skall du säga: ”Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. [kap]
Med tacksägelse vill jag offra åt dig, vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos HERREN!” [kap]
Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. [kap]
Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. [kap]
Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. [kap]
Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. [kap]
Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er. [kap]
Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. [kap]
Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. [kap]
Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, [kap]
och sade: ”Vi tackar dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung. [kap]


Gud i samhället/Hemlös.Otrygghet.Problem.

 

Otrygghet, är inte ett ord som gör oss glada. 350 människor i Västerås är hemlösa, och i många andra städer lever  man som hemlösa- de lever i otrygga förhållanden. Jag har talat med många av dem, arbetat ideellt med detta, och en del av de som lever så har inte alls förmågan att se framåt, de har sjunkit för djupt. En del av dem vill ta emot Jesus- men det är för svårt säger de. De gamla och förstörande förhållanden de lever i väger tyngre. Det är sorgligt.

Vår dagstidning i dag talar om detta problemet och problemet finns, med kärlek och stooor empati borde riksdag och regering/politiken titta på alla missförhållanden, ungdomar på 14-15 år är hemlösa av någon anledning. Jag känner personligen en stor vånda då jag vet att de människorna utan jobb och bostad bara blir fler och fler, nu kommer vi in i en  stor ekonomisk kris i Sverige också. Man kan läsa mellan alla rader i de sk nyheterna. Ser du vad det står där?

Gud vill synas för han finns bland oss alla, men man talar inte med honom, för man tror inte att han finns, men sanningen är ju att han kan hjälpa dem  och oss alla!!

http://endtimeinfo.com/2012/12/collapse-is-what-is-really-taking-place-around-the-world/

Bild Endtime info

Via King World News  Läs gärna här

Jag kan inte säga att jag är förvånad, detta är ingen överraskning alls….det finns under ytan och den glättiga attityden och under ”julfirandet” då man äter och dricker och ger ”gåvor”. De sjuka och hemlösa fryser och svälter!

/Maria

mörker och ljus…

 

 

 

Gud i samhället/ Nöd. Se nöden.

 

Nöd. Identifiera dig med nöd:

Gud vill att vi ska identifiera oss med människor i nöd och inte överge dem. Den andra delen av ordspråket i Ordsprboken 28:27 skulle lika gärna kunna lyda: ”….men man kommer att välsigna dig om du öppnar ögonen för fattigdomen”. Den som får hjälp i en utsatt situation kommer att göra sitt yttersta för att i sin tur hjälpa ( se Ordspr 11:24-25).

Gud har lovat att ge oss allt vi behöver (Fil 4:19).

Ofta gör han det genom andra människor. Vad kan du göra idag för att hjälpa Gud att fylla en medmänniskas behov? Var uppmärksam på människor runtomkring dig.

Själv fick jag en gång mycket hjälp med både bilar (som tycktes komma från ovan) och mat och bensin och pengar, som fyllde mina behov just då. Jag glömmer aldrig de goda sakerna från människor som kom i min väg på ett underbart sätt. Vår lilla familj fick allt den behövde.
Tacka och Prisa Gud för att du får vara en medarbetare till honom. Är det bara i ”juletider”  man skall man se sin nästa??? VARJE DAG finns stora behov. /Maria

 

Gud i samhället/ han vill lära oss sanningen.

 

*

Man säger att man söker sanningen, och att man vill stå upp för sanningen, ibland med alla medel. Men hur många gör verkligen det? de vet ju inte vilken sanning de ska lyda, Och varför ljuger man så då?  . Är det sina egna sanningar, de som de tror de hittat, eller är det de sanningar som Gud vill lära dem? Jag har inte träffat så väldigt många personer och pastorer som predikat om sanningen, den sanning som folk bör följa. Budorden följs inte och inte den sanning som Gud äger och vill visa oss alla. Sanningen, den som kommer från Gud, JA den gör oss fria att titta oss omkring och säga sanningen, men man märker så mycket av förljugenhet av dem som säger att de står upp för sanningen den gillar inte jag för jag vill ha GUDS Sanning- i allt.

Man kan tala om Jesus och tro men när orden kryper inpå människan och ställer den inför obehaget att välja vägar, då är det inte roligt längre och det kan bli aggressiva tongångar. Man vill ju ingen undervisning ha…Ja, så är det i många fall, och Gud och hans sanning slängs undan som en uttjänt vara eller klädestrasa. Jesus kom för att visa oss sanningen- är det inte dags att reagera för det han vill ge oss alla? Jag mötte en äldre man idag som undrade över tro och han undrade över mycket av den förljugenhet som han tyckte kyrkan stod för, m m,  vi hade ett långt och intressant samtal i höstsolen….om tro…

*

En del bibelord om Guds sanningar:
Joh 8:32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” / Ja sanningen har gjort mig fri att tänka så som Gud vill.

Joh 8:45 Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen./ Sanningen är mycket obekväm för de flesta.

Joh 14:6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. /Det här är det mest grundläggande och viktiga avsnitten i hela Bibeln Hur kan man finns Gud? Bara genom Jesus!

Joh 14:17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er./Nej världen vill inte veta av Gud, den har valt avgudar och annat som inte är av Gud./

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. /Den helige Ande, den som man hånar och skändar och bedrövar på alla vis./

Joh 18:37 Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.”/ Den som är en troende på Kristus lyssnar till hans röst. Utav kärlek/

Rom 1:18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. / Alla överallt har gjort sig förtjänta av Guds fördömande.

Rom 2:8 men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. /Dessa människor har inte överlåtit sig helhjärtat till Gud.

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.—-

/Gud är närvarande och hör varenda ord som predikanter m fl säger och tänker. Det skall alltid vara Guds Ords sanning som presenteras. Jag vill krångla till det lite och säga igen, Guds sanningar är sanningen.

/Maria

 

Gud i samh…/Välgörenhet eller kärleken till nästan

 

ÄLSKA DIN NÄSTA

En laglärd frågar Jesus hur han ska vinna evigt liv.

“Han svarade: Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv“. (Luk.10:27).

Att älska Gud är inte särskilt svårt för en kristen men hur står det egentligen till med kärleken till nästan som Jesus talar om och vad innebär det att älska sin nästa som sig själv.

Räcker det med att vi är vänliga mot alla människor i vår omgivning och att vi ger allmosor i form av pengar eller prylar till de mindre bemedlade? Eller älskar vi vår nästa som oss själva om vi arbetar ideellt med välgörenhet på olika sätt? Vi kanske står i soppköken, skramlar ihop pengar till behövande, delar ut matpaket till fattiga, startar klädinsamlingar, anordnar julbord eller något dylikt.

Vi känner att vi gör en god gärning men är vi goda? Är det vi gör egentligen gott i ett större perspektiv och älskar vi vår nästa som oss själva när vi utför dessa så ”goda gärningar”? Måste vi inte ställa oss frågor som de här för att få veta: Vill jag ta emot allmosor? Vill jag gå till välgörenhetsinrättningar för att få mat när jag är hungrig? Vill jag ta emot matpaket eller begagnade kläder? Vill jag tigga hos myndigheter eller hos välgörenhetsorganisationer?

Svarar vi nej det vill jag inte eller helst inte, är det nämligen mycket troligt att vår nästa gör detsamma, alltså svarar nej oavsett vem det är. Knappast någon människa vill leva som på nåder och av allmosor men ändå är detta en verklighet för väldigt många. Inte minst i dagens Sverige. Man skulle rent av kunna säga att välgörenhet har blivit som en industri. Högst upp sitter girigbukar som inte är sena med att sko sig själva och de må kalla sig kristna, humanister eller vad de vill.

Nu är det inte så att jag är emot välgörenhet generellt. Ibland kan människor som hamnar i olyckliga situationer behöva tillfällig hjälp med pengar, mat, kläder eller annat men ingen ska behöva vara hänvisad till välgörenhet månad efter månad och år efter år vad de än har för problem. Detta tvingas många till idag och skaran av hjälpsökande bara ökar i vårt så kallade välfärdsland.

Välgörenhet sett ur ett kristet perspektiv (men också rent mänskligt) måste ha som mål att frigöra människor så att de kan och vill ta emot Gud fadern, sonen och den heliga anden. Inte att fängsla dem i onödiga skam och skuldkänslor som gör att de känner sig mindervärdiga, icke behövda och som en belastning för andra.

Det är inte vad Gud vill med någon enda människa och det vet vi som har valt Gud och inte mammon. Vad som är Guds vilja står att läsa om i bibeln. Att idka välgörenhet handlar inte om att älska sin nästa som sig själv om man inte själv vill leva av andras allmosor vilket knappast någon vill mer än möjligtvis tillfälligt.

Att idka välgörenhet behöver inte ens handla om att vilja hjälpa sin nästa. I många fall fungerar välgörenhetsarbete som en smörjelse för individers ego. De får en chans att lyfta fram sig själva (sin goda och förträffliga person) vilket betyder publicitet och hyllningar från allmänheten vilket är så långt ifrån nästa kärleken som det går att komma.

Att älska sin nästa som sig själv kan inte innebära annat än att vilja och att aktivt medverka till att ens nästa ska få det lika bra som en själv. Om du vill ha ett tillfredställande arbete eller sysselsättning, ett bra boende, bra inkomst, mat (nyttig sådan), fina kläder med mera, är det högst troligt att din nästa vill ha “ungefär” detsamma.

Om du älskar din nästa som dig själv räcker det alltså inte med att vilja din nästas bästa utan din uppgift är att medverka på det sätt du kan, om än i det lilla, till att din nästa får det lika bra som du har det. Evangeliet är radikalt!

Välgörenhet sett ur ett större perspektiv är därmed av ondo hur snälla, glada, goda och underbara alla välgörenhetsarbetare än är (har inget med deras person att göra) och hur nödvändigt det än anses vara. Välgörenhet omintetgör människovärdet och upprätthåller ett godtyckligt värnande om nästan. När goda tider råder, är vi generösa mot vår nästa men när sämre tider kommer, måste vi dra åt svångremmen även om det är girigheten hos människor som förorsakar de sämre tiderna. Det är långt ifrån en sådan kärlek och omtanke om nästan som beskrivs i bibeln och som Gud vill att vi ska ha till varandra.

Inte alla som säger Herre, herre till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då skall jag säga dem som det är: Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare! (Matt. 7:21-23).

*

Detta har jag hämtat från:
http://experimentlandet.blogg.se/2012/september/valgorenhet-eller-karleken-till-nastan.html

/Maria

 

 

Gud i samhället/ utan auktoritet. / Jesus is Lord

 

*

Samhällets ledare känner inte folket, landets ledare känner inte folket som de ”leder”, vaddå ledare?  Många känner sig verkligen missbelåtna och förbrukade, sjuka, fattiga och eländiga. Landets ledare säger att man vill göra det bra för alla, men då skulle inte så många behöva falla.

Skapelsens Herre, honom som jag tror på, Gud, han tänker på alla människor och vill dem mer än väl. Har man satt sin tro till honom går det väl.

Härskaren över universum tänker just på dig just nu. Han är alltid närvarande – om man vill.

Skapelsens Herre har oss alltid i sina tankar, och önskar en nära relation till alla som han skapat. Kanske du tror på evolutionen, och då får du göra det, men om du tog dig tid att verkligen närma dig Gud så får du reda på något annat och har möjlighet till att få ett NYTT liv.

Själviskheten är mycket hög hos människor och risken är att det blir ännu värre med den saken.  Man behöver Gud för att rätta till sina liv, åt vilket håll man än har hamnat i livet. Så anser jag att det är och det ville jag skriva – och nu har jag gjort det.

Med Gud i sitt liv behöver man aldrig vara ensam eller utstött. Man har alltid en som är nära- i kärlek.

Psa 40:1  För sångmästaren; av David; en psalm. (40:2) Stadigt förbidade jag HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.
Psa 40:2  (40:3) Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn; han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta;
Psa 40:3  (40:4) han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skola många se och varda häpna, och skola förtrösta på HERREN.
Psa 40:4  (40:5) Säll är den man som sätter sin förtröstan till HERREN; och icke vänder sig till dem som äro stolta och vika av i lögn.
Psa 40:5  (40:6) Stora äro de under du har gjort, HERRE, min Gud, och de tankar du har tänkt för oss; dig är intet likt. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men de stå icke till att räkna.
Psa 40:16  (40:17) Men alla de som söka dig må fröjdas och vara glada i dig; de som åstunda din frälsning säge alltid: ”Lovad vare HERREN!”
Psa 40:17  (40:18) Är jag ock betryckt och fattig, Herren sörjer dock för mig. Min hjälp och min befriare är du; min Gud, dröj icke.

/Maria

Gud i /är han portförbjuden? Bara på vissa villkor….

 

*

Aldrig har jag varit med på ett krigsfält eller dragit ut i strid med flyg eller kanoner eller behövt gömma mig i krig!
Men idag blev jag tveksam om vad som skedde här i staden, rättare sagt någonstans på himmelen, sådant som inte gick att se.

Något eller några plan flög här över med en fruktansvärd LJUUDNIVÅ! Var det fler av er som hörde det?av er som kanske bor i Västerås…
Man kan ju förstå hur människor som lever i detta i andra länder blir halvt ihjälskrämda…. Jag vet inte vad det var för ljud, men hela min balkong vibrerade och jag fick hålla hårt för bägge öronen- det var en hemsk ljudterror! som kom och gick under ca 10 minuter, jag skall undersöka saken, eller var det en s k syn fast väldigt verklig….

Man kan tänka på krig då man hör sådana ljud och man undrar också i dagarna här hur det blir i Syrien och om Ryssland eller Kina skall attackera Finland enl tidningsnyheter, eller /och om Iran skall ”hitta” på något…Vad säger nyheterna? Sanningen?  Tror ej det, det är mycket vinklat, som sagt… Ryssland gillar NATO vad jag förstår och det gör väl inte Finland i den utsträckningen- det kunde man läsa häromdagen….ja ja

*
Jordgubbarna är söta och i Sverige är det sol och fred. Ta vara på dagen och tänk på hur kort livet faktiskt är, därför måste man ta till sig att det finns frälsning och evigt liv att få – hos Jesus! Och det är inga myndigheter som kan göra något åt det, minsann! Så det så!/  Maria

 *

Religion och religiositet-  / varför inte BARA TRO! Gud är stor och mäktig och inte tycker han om religiositet.

*

Guds församling/ Tio riktmärken att följa

 

 

Gud vill ha ett heligt folk,  de lever ju  ett heligt liv. Här i psalmen finns 10 riktmärken. Ser du dem? Riktlinjerna finns hos Gud, han har gjort dem och han väntar sig att vi följer dem. Andra levnadsregler finner du här: Jes 33:15; 56:1; Mika; 6:8; Hab 2:4; Mark 12:29-31.

Psa 15:1  En psalm av David. HERRE, vem får bo i din hydda? Vem får dväljas på ditt heliga berg?

Psa 15:2  Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat;

Psa 15:3  den som icke bär förtal på sin tunga, den som icke gör sin broder något ont och icke drager smälek över sin nästa;

Psa 15:4  den som aktar den förkastlige för intet, men ärar dem som frukta HERREN; den som svär sig till skada, men ej bryter sin ed;

Psa 15:5  den som icke driver ocker med sina penningar och icke tager mutor för att fälla den oskyldige. Den som så handlar, han skall icke vackla till evig tid.

__

Gud tycker inte om onda människor med uppluckrade normer, eller sjunkande moralisk standard. Han gillar inte det ogudaktiga samhället…den som älskar honom vet vad han vill ha.

/Maria