Archives

Bibeln är ingen manual. Hur bör man använda den? Bibeln är Guds ord till människorna

Bibeln är ingen manual


Man kan gott ta sig en funderare över hur man som kristen bör se på Bibeln och hur man bör använda den. Kanske tycker någon att jag kastar sten i glashus nu, men jag vill ändå dela dessa tankar.

Ibland får man höra frikyrkliga förkunnare av den hyperkarismatiska sorten göra sig lustiga över kristna som håller hårt i Bibeln. Det samma gäller väl för liberalteologer också. Ändå är det inte särskilt länge sedan som s.k. ”läsare” var något som aktades högt inom just frikyrkorörelsen. Det var ju faktiskt många gånger så, att det var tack vare dessa läsare som väckelserörelser startade och som sedan la grunden för de viktiga frikyrkliga rörelser vi haft i Sverige.

Jag såg t.ex. att en förkunnare hade jämfört det kristna livet med ett TV-köp. Han menade att många kristna är som om de gick och köpte en TV och sedan enbart läste manualen utan att använda TV:n. Manualen var alltså hans bild för Bibeln. Och TV:n menade han var en bild för det kristna livet där man under Andens ledning LEVER det livet istället för att bara läsa om det. Men det här en otroligt lömsk och haltande liknelse. Skall man alls använda en sådan liknelse som ett TV-köp för att beskriva det sanna kristna livet, så är snarare TV:n en bild för Bibeln och TV-manualen är då en bild för kristen litteratur som skall hjälpa oss att använda TV:n. Vi vet ju att TV-program kan påverka oss människor oerhört mycket, och så är det tänkt att vara med Bibeln också. En manual påverkar oss inte särskilt mycket. Men glöm nu TV-liknelsen.

Bibeln får vi inte se som en manual till det kristna livet. För om vi använder Bibeln på det sättet kommer vi säkerligen in i ett lagiskt leverne förr eller senare, och inte minst in i ett liv där JAG och allt vad JAG skall göra och JAG skall tänka blir mitt fokus. Det blir då tvärtemot hur det kristna livet är tänkt att vara. Visst kan vi använda Bibeln till vägledning, men det absolut viktigaste är att vi läser Bibeln för att lära känna Gud, Guds agapekärlek, personlighet och allmakt, Guds vägar, Guds tankar, Guds planer osv. Man blir som man umgås. Umgås vi med Bibeln så umgås vi med Gud/Jesus och blir allt mer lika honom vad gäller vår karaktär. Kom ihåg att Jesus är bibelordet förkroppsligat; Jesus är Livets ord; Jesus är Ordet som blev kött (blev en fysisk person). Har du med Bibeln att göra så har du med Jesus att göra!

Joh 1:1, 14: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud…. Och Ordet blev kött och bodde bland oss”

Det kan tyckas torftigt att det är en tjock bok (utan bilder) som Gud gett oss och bestämt att läsningen av den är vår väg till att mogna som kristna, men så är det. Bibeln är ju ett levande Ord! (Heb 4:12). Och när Gud i Gamla testamentet säger ungefär så här till judarna ”O att ni vill lyssna till min röst” då avses inte att de skulle höra en röst i sina öron. Det Gud avser är att man ger akt på hans Ord/Bibeln, att man vandrar i hans Ord. Jesus sa det samma:

Joh 10:27 ”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.”

Joh 8:31: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar…”

Och om vi förblir i hans Ord, det är då som vi skall bli fria och förvandlade:

Joh 8:31-32: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Joh 14:6: ”Jesus sade till honom: ’Jag är vägen, sanningen och livet’.”

Jesus är både Ordet och Sanningen. Alltså är det Jesus som gör oss fria om vi förblir i hans Ord. Hans Ande arbetar med oss när vi går Guds väg och vandrar i Ordet. Allt detta knyts samman i bibelordet!

Ju mer vi lär känna Gud/Jesus genom främst bibelläsning (men så klart även via brödragemenskap, bön, osv), ju mer lika Honom blir vi. Och ju mer lika vi blir Honom, ju mer håller vi hans bud – helt naturligt och av lust och glädje!

1 Joh 2:3: ”Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud.”

En kristen som lägger stor vikt vid att läsa och studera Bibeln blir förr eller senare en aktiv kristen i det vardagliga livet också. Och det är när man som ”läsare” går ut i livet som Guds Ande är med och leder i de av Gud förberedda gärningar som vi får vandra i. Gud bekräftar inte ossgenom olika tecken och under, men han vill bekräfta sitt Ord!

Mark 16:20: ”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.”

Men sådana som slarvar med att läsa Bibeln och tror att det bara är att springa ut i världen och genast bli profet, evangelist, förkunnare osv, det är sådana du kan få se stå på stora scener och skryta om olika bravader som han/hon säger sig varit med om – inte sällan mot rejäl betalning. Dessa vill bekräfta sig själva genom sina EGNA ord!

Så låt oss inte slarva inte med Bibeln eftersom det främst är genom bibelläsningen och bönen som vi umgås med Gud och därmed växer till i tillit, tro, överlåtelse, ödmjukhet, karaktär, osv. Samlingar och möten i all ära, men grunden måste vara den enskilda bibelläsningen och bönen för en sann kristen; det är ju där vi främst får våra möten med den Allsmäktige! Har du svårt för att läsa Bibeln och be, så be i alla fall om inspiration, hjälp och ork. Just den lilla bönen svarar så klart Gud mycket gärna på!

/Lennart           Artikeln är frånhttp://bibelfokus.se/bibeln_ingen_manual  

Bibelfokus:Awakening Europe Scandinavia, Ben F m fl hämtar kraft vid GRAVARNA! /Vakna Nu SVERIGE och lär er vad det handlar om

Ben Fitzgerald m.fl. hämtar kraft vid gravarna!

http://bibelfokus.se/blogg_161105


Nyligen avslutades satsningen Awakening Europe Scandinavia som hölls i Friends Arena i Stockholm, 28-30 oktober, 2016. Jag har kommenterat den satsningen i en särskild artikel. Ledaren för verksamheten Awakening Europe är australiensaren Ben Fitzgerald som tidigare var pastor i Bethel Church i Redding, Kalifornien, samma församling som förkunnaren Bill Johnson förestår.

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:grave.jpgJag har skrivit det många gånger, att den andlighet som dessa personer och sammanhang står för är en andlighet som ligger långt utanför de ramar som definierar en sund och sann kristen tro. Den är en mix av en mycket liten del av det kristna budskapet blandat med många villoläror och en massa tomt prat.

För att ytterligare visa på hur galet det är med denna andlighet skall jag här lyfta fram att Ben Fitzgerald och många andra som omfattas av samma andlighet anser att man kan hämta kraft vid gravarna där kändisförkunnare ligger begravda, som t.ex. Kathryn Kuhlman, Smith Wigglesworth, Evan Roberts, Charles Finney, mfl. Om vissa ledare inom Bethel Church idag förnekar detta, så är det ändå i dessa sammanhang som fenomenet förekommer. Detta är en frukt av deras verksamhet, och av frukten känner vi ju trädet!

En del kallar denna företeelse för grave sucking på engelska, eller grave impartation (betyder ungefär ”grav-sugning” eller ”grav-överföring”). Det spelar ju ingen roll vad detta kallas, utan det själva grundtanken med det hela som är avslöjande: att man anser sig kunna få del av den smörjelse som en avliden förkunnare hade om man är i närheten av dennes benrester. Antingen står man bara där vid graven, eller så lägger man sig på den, lägger händerna på gravstenen, eller något annat i den stilen. Detta är ingen myt, utan det är de facto så som personer inom denna andlighet tänker, en andlighet som vore fel att kalla för ”kristen”. Jag kallar den istället för Toronto-andligheten, eftersom många av de lite äldre förkunnarna inom rörelsen fick sin påtändning i den s.k. Toronto-väckelsen. Man kan även nöja sig med att säga Trosrörelsen, eftersom Toronto-väckelsen faktiskt kom ur den Trosrörelse som inte minst Kenneth Hagin och Kenneth Copeland ligger bakom. Förmodligen var det Benny Hinn som sjösatte den här idén med gravbesök när han under ett möte 1991 berättade om sitt besök vid bl.a. Kathryn Kuhlmans grav, och att han där fick ta del av hennes smörjelse.

Ett bevis för att det är så här som jag kortfattat beskrivit det hela finns i en video som ledaren för Awakening-satsningarna, Ben Fitzgerald, själv gjort. Han besöker då Smith Wigglesworths grav samt Evan Roberts grav. En del försöker vifta undan detta och menar att Ben Fitzgerald endast gjorde ett slags studiebesök där, och att man inte alls behöver vara vid gravarna för att få del av den smörjelse som han talar om. Men om det nu skulle vara så, att det inte är betydelsefullt att vara i närheten av dessa gravar för att få del av/förmedla vidare den smörjelse som dessa avlidna förkunnare sägs ha haft, varför spenderar man då tid och pengar på att ta med sig bibelskoleelever till sådana platser??

Låt oss se vad Ben Fitzgerald säger i videon (min översättning):

Här är vi nu vid Smith Wigglesworths grav. Det är lustigt, när vi kom hit med våra elever, så kände vi uppståndelsen av den döda kraften, och hur trons gåva kom över oss. Några elever lutade sig mot baksidan av gravstenen, och dom bara kände hur nåd och tro vilade över dom. Visst är det lustigt med den döda profeten Elisa, hur en död man kom i kontakt med Elisas ben och kom till liv. När du kommer till en plats där den Helige Ande var över en person, så finns det fortfarande där, den håller fortfarande kvar arvet från den personens liv. Smith Wigglesworths liv är ett liv med mirakler och stor tro, ett återupprättande av den mirakulösa smörjelsen i den engelska kyrkan, och ut över hela världen… Även om du inte kan vara närvarande här fysiskt, så öppna upp dina händer och ta emot i det andliga, för det finns inget avstånd i den andliga världen. Då kan Gud förlösa samma ’överförande’ [engelska: impartation] på dig. Men före vi gör detta, skall jag visa dig en text här nere… Jag tror att detta överförande just nu skall ge dig trons gåva och tålamodets gåva… Vi förlöser smörjelsen just nu! Ta emot en tålmodig tro!”

Du kan se hela videon med Ben Fitzgerald via denna länk.

Det här är precis vad denna företeelse handlar om: att man vill få del av den ”smörjelse” som man tror att en särskild förkunnare hade under sin tjänst. De tror att smörjelsen finns kvar bland förkunnarens benrester och att den kan väckas till liv, och de tror sig få del av den om de är där vid dennes grav. De kan sedan överföra denna smörjelse till andra – även via en video!

Tydligare kan det inte bli. Kalla det ”grave sucking” eller vad du vill, men själva grejen är ju det som är både helt sjukt och helt och hållet utanför vad Bibeln visar är en äkta kristen tro. Dessutom är det en bibelstridig tanke att överhuvudtaget tro att en persons ”smörjelse” kan flyttas över till en annan person, ty Gud ger av sin Ande och kraft efter sin vilja och när han vill (Apg 1:5, 1Kor 12:11, Hebr 2:4).

Bill Johson har helt klart bidragit med en del vad gäller tankarna bakom ”grave sucking”. Han undervisar att man kan ”ärva smörjelser” från personer som arbetat sig uppåt till olika ”andliga nivåer” så att man själv slipper jobba upp den grunden. På så sätt kan man ta genvägar i sin andliga utveckling, enligt Bill Johnson. I boken The physics of heaven skriver han:

”Ett andligt arv innebär att du kan köra igång långt framför där du annars skulle ha befunnit dig utan arvet. Med ett vanligt arv får du gratis vad andra måste ha arbetat för att få ihop. Ett andligt arv fungerar på samma sätt. Det ger oss möjligheten att starta vårt kristna liv på andliga nivåer som normalt skulle ha tagit oss åratal att uppnå. En generations ’tak’ hos Gud kan bli vårt andliga ’golv’.” (min översättning)

På ett annat ställe skriver Johnson:

”Men Gud har låtit oss veta att om vi hedrar dem som troget gick före oss, då kommer han ge oss tillgång till deras smörjelser.” (http://bjm.org/house-of-generals/, min översättning)

Man kan med fog säga att ”grave sucking” är en sorts ”sakramentstro”, eller en slags tro på pilgrimsresor till heliga platser, något som är vanligt i den Katolska kyrkan. Man skall också vara observant på det faktum att ”grave sucking” är helt i linje med Katolska kyrkans hantering av reliker. En relik är ofta en kvarleva (benbit) från en person som av Kyrkan helgonförklarats. Kyrkan menar att dessa reliker förmedlar kraft och välsignelse. T.ex. har det inte varit ovanligt att relikdelar placerats i särskilda relik-skrin inuti kyrkornas altaren. Sådana finns även i Sveriges äldre kyrkor. Så man skall vara medveten om att den rörelse som jag här tar upp sysslar med företeelser och uppfattningar som med tiden kommer att göra sina anhängare allt mer öppna för en ekumenik med den Katolska kyrkan, var så säker!

Varför skrev jag då denna text? Jo, jag vill att du skall vara fast övertygad om att det är något som är allvarligt fel med hela Toronto-andligheten, Trosrörelsen, Bethel Church, dessa förkunnare och dess försvarare. Bara det faktum att man gång på gång måste ut och försvara/bortförklara saker och ting är ju i sig ett bevis på att något är fel. Men det sanna och bibelförankrade evangeliet försvaras av Bibeln!

/Lennart

*

Tack för artikel Lennart!  Det är fullständigt SKRÄMMANDE hur man kan HÖJA DEM till skyarna av berömmelse, Trosrörelsen är inte ngn bra rörelse och den fortsätter att skörda människors inre.

Till besökare här på sidan: Läs artikeln IGEN, och ha inget med dem att göra.

NamnlösMaria

Bibeln /Den Heliga Skrift..och länkar i artikeln till vidare läsning (Fr Bibelfokus)

Bibeln – Den Heliga Skrift /Bibelfokus


Bild på BibelnAvgörande med rätt inställning till Bibeln
Det är oerhört avgörande vilken inställning som vi har till Bibeln. Det är i Bibeln vi har vittnesbördet om Jesus Kristus, väldens frälsare. Tro kommer genom budskapet, säger Bibeln. Vill vi ta emot den frälsning till evigt liv som erbjuds genom Jesus, så måste vi acceptera Bibelns budskap som Guds Ord till mänskligheten. Ser vi Bibeln som människors ord, ja då faller också möjligheten till den tro som leder till frälsning genom Jesus. Rätt bibelsyn är en del av den sanna kristna tron. Ett angrepp på Bibeln är därför ett angrepp mot den tro som räddar människor till evigt liv – och ett berikat liv redan här och nu! En urvattnad Bibelsyn ger ett urvattnat frälsningsbudskap som inte räcker hela vägen fram till den avgörande frälsningen! Därför är rätt bibelsyn så oerhört avgörande.

Endast Bibeln visar på Vägen
Det räcker inte med andliga upplevelser eller åsikter för att få rätt kunskap om Gud och den frälsningsväg som han har stakat ut till det eviga livet. ”Jag är Vägen” sa Jesus (Joh 14:6). Och Bibeln säger att Jesus är Guds Ord förkroppsligat (Joh 1:1-15). Skall vi alltså få full förståelse för vem Jesus är och på så sätt hitta rätt väg, så är det i Bibeln vi måste söka denna kunskap. Egna eller andras erfarenheter är inte tillräckliga för frälsningens under.

 


Gå vidare:

FRÅN: http://www.bibelfokus.se/bibeln

 

/name-graphics-maria-197681

 

Fasta. Bön och tårar inför Gud

Höst

Höst/Maria

 

En fråga och svar om att fasta:

Fråga:
Hejsan! Jag undrar lite över det här med fasta. Har fastan en andlig betydelse på ”något” sätt..? Blir man mera skärpt på något sätt, eller är det kanske ett sätt att ödmjuka sig inför Gud? Jag vet inte, därför frågar jag. Mvh//

Svar:
Hej!

Guds folk, judarna hade bud om att de skulle fasta, men jag anser inte att dessa bud gäller oss kristna. Det finns inget direkt påbud om att vi måste fasta. Slår man upp alla ställen i Bibeln där ordet ”fasta” finns med, så ser man att detta vanligen är kopplat till att någon kände en djup nöd, och då var fastan en naturlig sak. Maten smakade inte. Man ville varken roa sig eller äta. Det var bön och tårar inför Herren som gällde, osv.

Precis så tror jag att en sann fasta skall vara. Den skall vara sprungen ur sann nöd. Vi kristna är ju kallade att ”vandra i anden”. Det här är något som betyder mer och mer för mig. Att vandra i anden är motsatsen till att följa metoder och religiösa ritual. Det är att vara ledd av Gud och göra saker så som Guds Ande leder oss till (naturligt utan att bekymra oss). Därför kan vi handla olika från gång till gång när vi vandrar i anden. Det här är också att vandra i barnaskapet inför Gud. Vi gör som vår Pappa leder oss att göra. Inte som traditioner, metoder eller ritual påbjuder.

I Bibeln kan man även se att Gud värderar ödmjukhet och barmhärtighet mycket högre än fasta.

Jes 58:5-6: ”Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig? Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till HERRENS välbehag? Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok,”

Så fasta får inte bli något som skall imponera på Gud eller människor, för det fungerar inte. Det funkar inte heller om man lever i olydnad och uppror mot Guds Ord. Men känner man en äkta och djup nöd för något, eller en ånger över synd, och fastan kommer naturligt, då tror jag att det är helt rätt. Man kan se lite av detta i det Jesus sa.

Matt 6:16: ”När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte, så att människor inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.”

Här ser man att en äkta fasta, som inte är en metod eller handlar om att imponera, faktiskt kan ha ett värde inför Gud. Men jag tror vi får vara vaksamma på oss själva så att vi inte skall försöka ”betala” Gud med en fasta. Den måste vara äkta, i ett tillstånd av sann förkrosselse. Då är det helt naturligt. Sådana stunder har säkert många av oss upplevt.

Ja, det var några tankar. /Lennart Jareteg Bibelfokus.se http://www.bibelfokus.se/qa/q19

*

Jag anser också att det tycks vara så och jag känner så i mitt hjärta. /NamnlösMaria

http://bibelfokus.se/fi/Jeesuksen_paluu / Bibelfokus på finska

copyright Maria

HEJ! Jag har många besökare här på sidan från FINLAND, och därför ger jag er länkar till Bibelfokus.se så att ni kan bekanta er med den sidan. Varsågoda. http://bibelfokus.se/fi/Jeesuksen_paluu

 

 1. Johdanto
  1. Selitykset
 2. Jeesus tulee takaisin!
 3. Milloin Jeesus tulee?
  1. Tiedämme, milloin Hän seisoo oven takana
  2. Katso viikunapuuta
  3. Antikristuksen seitsenvuotinen valtakunta
  4. Jeesus ei tule nyt
 4. Kuinka Jeesus saapuu?
 5. ”Kuin varas yöllä”
 6. Suuri ahdistus, viha ja vihanmaljat
  1. ”Pelastettuja vihasta”
  2. Seitsemän vihanmaljaa
 7. Kristittyjen tempaus Jeesuksen luokse
  1. Väärän opetuksen ja uskon riski
  2. Tulee olemaan merkkejä, jotka viittaavat Jeesuksen paluuseen
  3. ”Jeesus noutaa morsiusjoukon kotiin”
  4. ”Silloin teidät annetaan alttiiksi”
  5. ”Niiden päivien ahdistuksen jälkeen”
  6. ”Kun näette tämän kaiken”
  7. Löytääkö Jeesus uskoa maan päältä, kun Hän tulee?
  8. Ensin pitää luopumuksen tapahtua ja Antikristuksen nousta esiin
  9. Ketkä rukoilevat petoa ja ottavat hänen merkkinsä?
  10. ”Viimeisen pasuunan kuuluessa”
  11. ”Ensimmäinen ylösnousemus”
  12. ”Herran päivä”
  13. ”Kahdeksas päivä/Kahdeksas vuosi”
  14. ”Herraa vastaan, Jeesuksen kirkkaus, Jeesuksen voitonsaalis”
  15. Lohdutuksen ja ilon lähde hädässä
 8. Miksi ihmiset vaikeroivat Jeesuksen saapuessa?
 9. Israel perustetaan jälleen, Tuhatvuotinen valtakunta
 10. Yhteenveto
 11. Loppusanat
  1. Mikä auktoriteetti ohjaa uskoasi?
  2. Huolehdi uskostasi!


1.0 Johdanto
Ei mikään Raamatun profetioista ole kai tuottanut niin monta harhaoppia kuin se, että Jeesus tulee takaisin. Monet ovat yrittäneet laskea tarkan ajankohdan Jeesuksen paluulle. Sekä vuosi, kuukausi, päivä ja tunti on ilmoitettu, mutta ei ilmeisesti kukaan ole arvannut vielä oikein. Anteeksipyyntönä niistä tehdyistä vääristä laskelmista, joita on tehty, on yhä enemmän harhaan menneitä selityksiä tuotu esiin, kuten esimerkiksi se, että Jeesus voi itse asiassa tulla ilmoitettuna ajankohtana, mutta näkymättömästi! Uusia laskelmia esitetään jatkuvasti.

Profetiaan Jeesuksen paluusta kuuluu profetia siitä, että uskovat temmataan Jeesuksen luo Hänen saapuessaan. Mitä tulee tämän tapahtuman tulkintaan, siitä vallitsee tänä päivänä suuri hämmennys, koska profetiaa ympäröivät useat laajalti erilaiset opit. Asian luonteeseen kuuluu, että useiden näistä opeista täytyy sisältää suurempia tai pienempiä määriä harhaoppia. Ymmärrettävistä syistä suosituin ja myyvin, tätä tapahtumaa koskeva oppi on se, että tempaus tapahtuu ennen Antikristuksen aikaa maan päällä ja ennen nk. ”suurta ahdistusta”( jolloin maapalloa kohtaavat erilaiset kauheat katastrofit jne.).

Se, että kristityt temmataan Jeesuksen luo, on tosiasia, josta Raamattu selvästi opettaa. Mutta kysymys on, milloin ja kuinka tämä tulee tapahtumaan. Siinä tapauksessa, jos oppi varhaisesta tempauksesta (ennen Antikristuksen aikaa) on harhaoppi, niin tämän opin vastaanottamisessa on suuria riskejä, koska se voi viedä pois valvomisemme viimeisinä aikoina. Jeesus kehottaa meitä kerta toisensa jälkeen Matteuksen evankeliumin luvussa 24 olemaan valveilla, koska monia vääriä profeettoja ja messiashahmoja tulee esiintymään. Sitä paitsi Antikristuksen esiintulo tulee tapahtumaan hyvin puoleensavetävällä ja pettävällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee opiskella Raamattua ja tutkia, mikä on totta ja väärää koskien Jeesuksen saapumista ja ylöstempausta saadaksemme sellaisen todellisen valveillaolon ja valmiuden, johon Jeesus on meitä kehottanut.

http://bibelfokus.se/fi/Jeesuksen_paluu

NamnlösMaria

 

Framgångsteologin lever och frodas- vad blir slutstationen? /Från Bibelfokus

003

Framgångsteologin lever och frodas – vad blir slutstationen?

 Lennart Jareteg/Bibelfokus:

Jag vill inleda denna artikel med att göra dig uppmärksam på att Sven Reichmanns bok Allt är inte Gud som glimmar nu åter finns i tryckt bokformat. Du kan beställa ett gratis exemplar utifrån instruktionerna i denna sida: http://bibelfokus.se/glimmar

I sin bok behandlar Sven mycket insiktsfullt Trosrörelsens lära, den s.k. ”trosförkunnelsen” eller ”framgångsteologin” vilken är grundstenen i församlingar som t.ex. Livets ord i Uppsala och Arken i Stockholm. Han går igenom denna teologis historia, problem, risker, frukt, dess förkunnare och teologer. Vad jag vill trycka på med denna artikel, är att Svens bok är lika aktuell idag som tidigare eftersom trosförkunnelsen lever vidare och sprids in i fler och fler församlingar och samfund, men i olika nyanser. Ibland har förkunnelsen gått i ett slags undervattensläge, men rätt som det är dyker den upp i lite förnyad skepnad där grunderna ändå är de samma och har samma ursprung. Dock är det så att olika delar av trosförkunnelsen framhävs olika mycket inom de olika sammanhangen. Boken ger en välbehövlig insikt för att kunna utöva urskiljning och navigera rätt i dagens förrädiska andliga landskap.

Trosförkunnelsen är inte död och begraven
Många lever med tron att (1) trosförkunnelsen är kompatibel med genuin, evangelisk tro. Andra lever med tron att (2) Trosrörelsen (Livets ord mfl) har lämnat de allvarliga villolärorna bakom sig och nu riktat in sig i ledet bland sina evangeliskt troende kristna syskon. Båda antagandena är fel. Låt mig ta detta i två punkter:

1. Trosförkunnelsen som helgjuten teologi är en förhållandevis ny teologi i den kristna historien, även om delar av den återfinns i mycket gamla villoläror som gnosticismen. Trosförkunnelsen förmedlar ett helt annat evangelium än det evangelium vi finner i Bibeln. Den presenterar en annan Jesus än vad Bibeln undervisar om. Den visar upp en annan Ande än Bibelns Helige Ande. Och den har en helt annan undervisning om människan och den troende än vad Bibeln har. Jag skall inte gå in på detaljerna här, utan jag hänvisar till Sven Reichmanns bok samt till en sammanfattande text som jag skrev för några år sedan: Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi.

2. Trosrörelsen har inte lämnat denna falska teologi bakom sig; Trosrörelsen har aldrig avsagt sig sin teologi offentligt eller bett om förlåtelse för att spridit allvarliga villoläror – som bevisligen skadat oerhört många kristna i deras själ och tro. Än idag vilar t.ex. hela Livets ords verksamhet på denna stadga:

”Jesus visade med sitt liv, sin död och sin uppståndelse att Gud vill frälsa människan till ande, själ och kropp och att Guds vilja är att varje människa i detta livet skall vandra i gudomlig hälsa, gudomligt välstånd och genom tro är en övervinnare på alla livets områden.”

För bara några år sedan kunde man fortfarande läsa detta svar i en frågor-/svarkolumn på Livets ords hemsida, där frågan löd: ”Har ni förändrats?”:

”Ja, visst förändras en församling med åren, det vore ju konstigt annars. Men då det gäller läran och inriktningen är den precis densamma nu som när vi startade.”

Sedan kan man ju lätt konstatera att hela den verksamhet och förmögenhet som Livets ord idag sitter på, är byggd på trosförkunnelsen som grund. Den grunden står ju kvar än idag, och all verksamhet utgår från denna grund.

Förblindelsen
Nu är det ju inte enbart så att Trosrörelsen smugit undan en del av den undervisning som på 80-talet väckte en stor vrede och fasa i den evangeliska kristenheten i vårt land, och att det därför är många som tror att Trosrörelsen riktat in sig i ledet. Sanningen är också den att många kristna idag är okunniga om vad sann evangelisk tro innebär, men också själva är påverkade av olika delar av trosförkunnelsen och dess falska andlighet. Detta gör många kristna förblindade inför allehanda villoläror och villfarelser, och därför finns det ett ständigt behov av att upplysa om detta.

Denna förblindelse innebär t.ex. att man inte kan se sambanden mellan nya rörelser och trosförkunnelsen. Man ser inte vad nya företeelser härstammar från, var de inhämtar inspiration och influenser ifrån osv. Och värst av allt är nog att man inte ser vart allt det här tycks vara på väg: till lydnad under påven! När man känner till detta väldokumenterade faktum, att den karismatiska rörelsen startade i den Katolska kyrkan år 1967, då är det lätt att bli konspiratorisk och fundera över vilken roll som möjligen Katolska kyrkans jesuiter (ett hemlighetsfullt ordenssällskap som startades med syfte att ta död på reformationen) kan ha spelat i att bidra med villoläror som förr eller senare tycks dra åt samma håll. Arbetet med att ”återföra de vilsna fåren till lydnad under Petri stol” ser i vilket fall som helst ut att ske mycket strategiskt, långsiktigt och målmedvetet – om man ser det ur ett lite större perspektiv.

Det större perspektivet
Jag har försökt göra en skiss/ett träd, som visar hur det här hänger samman, och mycket i skissen utgår då från Trosrörelsens rötter och deras påverkan på den del av kristenheten som många vill kalla för den karismatiska kristenheten. Som du förstår är bilden något förenklad, allt får inte plats, men den visar de viktigaste skeendena och strömningarna. Ta gärna till dig den här bilden för att du skall vara ännu mer vaksam på den utveckling som vi nu står mitt uppe i inom kristenheten: Det stora avfallet! Låt detta väcka dig om det är nytt för dig!

-> KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT SE DEN I STÖRRE FORMAT <-

 

Läs vidare:

Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi

Den långsamma tillvänjningens strategi

Trosrörelsen, Toronto, New Wine mfl – alla hör de ihop!

Sven Reichmanns bok: Allt är inte Gud som glimmar

Det stora avfallet!

 

/Lennart

*

Tack.   /name-graphics-maria-124184

Citykyrkan i Örebro har Alpha-kursen som INTE är från Gud. Läs om varningen för den

 

bönedag

 

Citykyrkan i Örebro har Alpha-kursen som INTE är från Gud.

De säger på sin hemsida att de ”anses av många som en viktig enande kraft i svensk kristenhet”.

Tror du på det? Nej, snarare är de en splittrande kraft!

De är så okunniga, så de vet inte ens att Alpha-kursen är katolsk!

Det spelar ingen roll hur mycket ”kristna” ber så länge de inte vill ha kunskap om Guds vägar utan väljer sina egna onda vägar!

De kan be sig blåa i ansiktena – Gud hör ändå inte deras bön!

Vill du tillhöra Jesus så gå ut ifrån de falska kyrkorna! Upp. 18:4 och 2 Kor. 6:16.

Jeremia 23:1. Ve över de herdar som fördärva och förskingra fåren i min hjord! säger HERREN.

http://alertsweden.bloggo.nu/

**

LÄS ARTIKEL:
Krafterna bakom Alpha-kursen /BIBELFOKUS
Den mäktiga anden

Detta är svårt för alla inblandade. Det är svårt för oss att skriva om det följande ämnet, men det kommer att vara speciellt svårt för vissa människor att acceptera det. Vissa kommer att behöva bibehålla ett mycket öppet sinne när de läser denna artikel, men vi tror att de kommer att få stor belöning om de gör det – eftersom detta förmodligen är det mest avgörande verk vi någonsin har skrivit. Vi ber att ni som läser ska ge er i kast med våra argument på ett moget sätt och noggrant ska ta alla våra uppgifter under övervägande, innan ni kommer fram till några slutsatser. Om ni är övertygade om att våra uppfattningar är felaktiga, då behöver ni uppenbarligen läsa hela artikeln för att utförligt tillrättavisa oss.

Det andliga ursprunget till den nutida Alpha-kursen kan på ett överväldigande sätt påvisas vara från ”Vineyard”-rörelsen. (1) Det hävdas ofta att Vineyards rötter i sin tur bestämt sträcker sig från personer som Carl Jung, Teilhard de Chardin och E.W. Kenyon – d.v.s. i New Age-rörelsen.

Här kan du LÄSA Bibelfokus artikel: http://www.bibelfokus.se/alpha

/Läs artikeln och du kommer att förstå att hålla dig /er ifrån allt vad Alpha-kurs heter!

name-graphics-maria-545505

 

Vad sker i kristenheten idag? Vad är fel? Falska profeter m m/Bibelfokus ger många svar

 

Foto Maria

Foto Maria

*

http://www.bibelfokus.se/synkning

I dessa allvarliga och sena  tider så skadar det definitivt inte att läsa på vad som sker i ”kristenheten”. Man bör repetera vissa saker, och man bör läsa och ta till sig saker som man kanske inte förstått eller som man missat. Här finns mycket att ta del av i texterna och är man vaken så förstår man vad som är fel idag, och vad man inte borde befatta sig med.
Därför kommer denna länk ovan att visa dig/er om vad man bör tänka på och akta sig för. Falska predikanter är alltid på språng och ulvarna i fårakläder är många, så ta akt och kontrollera att du är på rätt väg med Gud.

Lennart Jareteg har så bra undervisning att ge, så var så goda, läs och ta vara på kunskap.

Ur innehållet:

 1. Inledning
 2. Den karismatiska förblindelsen
 3. De karismatiska lögnerna
 4. Falska profeter invaderar Sverige – avfallet synkroniseras
  1. Rodney Howard-Browne till Göteborg/Floda 26/11-3/12, 2010
  2. John Arnott på Arken 22-25 april, 2010
  3. Benny Hinn och Steve Hill på Livets Ords Europakonferens 25 juli – 1 aug, 2010
  4. Morris Cerullo i Södermalmskyrkan 15 april, 2010
  5. Jeff Garvin till The House i Göteborg 4-6 juni, 2010
  6. Reinhard Bonnke till Världspingstkonferensen i Stockholm, 24-27 augusti, 2010 samt till Mission SOS konferens ”Harvest cry”
  7. Jesusmanifestationen 2010
  8. Livets ord och Pingst står enade 2010
  9. Bill Johnson hos Kairos New Wine och S:ta Clara 2009
 5. Avfallet synkroniseras internationellt
 6. Vart är det hela på väg? 7.Vad skall vi göra?

 

Ytterligare ett tecken på ett eskalerande avfall i kristenheten! Läs om andra tecken här.

*

*Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min, Och trots vad jag är i mig själv, är jag din. Du frälst mig från döden och hjälper ännu, Och ingen, nej ingen har älskat som du.* /PO

 

 

Vad var det stora med ”den första pingstdagen”? /Bibelfokus

syrén-14

Vad var det stora med ”den första pingstdagen”?

När vi nu närmar oss pingsthelgen (2014) vill jag dela lite kompletterande tankar i anknytning till den artikel som jag nyligen publicerade med rubriken ”Arvet från skeendet på Azusa street”.

Pingstdagen
Vi har kommit att kalla den pingstdag som beskrivs i Apostlagärningarnas kapitel 2 för ”den första pingsten” eller ”den första pingstdagen”. Dock firade judarna redan pingst, nämligen den judiska högtiden Shavuot. Den högtiden firades som en skördehögtid och senare även till minne av att Gud gav Mose budorden på stentavlor uppe på Sinai berg. Judarnas Shavuot har alltså fokus på både skörd och Guds bud. Men låt oss för enkelhetens skull ändå kalla den där pingstdagen som ägde rum för snart 2000 år sedan för ”den första pingstdagen”. (Ordet ”pingst” härstammar från grekiskanspentekoste som betyder ”femtionde dagen”, och som syftar på 50 dagar efter påsk.)

Vad var det stora?
Vad var då det stora med denna första pingstdag? Jag tror många tänker på att det var då som lärjungarna började tala i tungor för allra första gången och att detta var det riktigt stora. Andra tänker att denna dag var Kyrkans födelsedag. Båda dessa synsätt innehåller delsanningar, men jag tror vi skall läsa i Bibeln och fundera lite mer kring vad som hände denna första pingstdag för att förstå det riktigt stora.

En början till förståelse för detta ligger i Jesu löfte om vad som skulle ske med lärjungarna denna märkliga dag. Lovade Jesus att lärjungarna då skulle börja tala i tungor på språk som ingen begrep? Nej, vad han utlovade var detta:

Apg 1:4-5, 8: Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande… när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Det centrala med Andens utgjutande över lärjungarna på den första pingstdagen var alltså att de skulle få en särskild kraft att bli Jesu vittnen; att de skulle få kraft att predika evangeliet för alla folk och därigenom skörda nya lärjungar! Vi ser i detta en anknytning till judarnas skördehögtid Shavuot eftersom Jesus i bibelordet ovan talar om att få kraft att bli Jesu vittnen, vilket ju ledde till en skörd av nya lärjungar.

Men visst talade väl lärjungarna med ”nya tungomål” denna första pingstdag? Ja, visst gjorde de det. Men det var inga obegripligheter de talade, för de talade på alla de olika språk som då fanns representerade där i Jerusalem på den första pingstdagen, och på dessa olika språk förkunnade de Guds väldiga gärningar och evangelium. Vi ser det i nedanstående bibelord:

 

Apg 2: 5-11: Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.”

Sedan tog Petrus till orda och talade direkt till folket som hade samlats. Det som folket fick höra ledde till en förkrosselse och syndanöd i deras hjärtan, och de frågade då vad de skulle ta sig till:

 Apg 2:37-41: När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.” Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: “Låt er frälsas från detta bortvända släkte.” De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.

Här skördades med andra ord omkring tretusen personer till tro på Jesus Kristus som deras Frälsare. Orsaken till denna enorma omvändelse var inte språkundret i sig utan förkunnelsen om Guds väldiga gärningar och evangeliet. Det var detta budskap som högg tag i dem!

Men det finns ännu en sak som Gud hade utlovat sitt folk, och som har anknytning till både judarnas Shavuot och pingstdagen. Vi kan läsa om detta löfte nedan:

Jer 31:31-34: Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger HERREN. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: ”Lär känna HERREN!” Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.

Hes 36:26-27: Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Judarna firar alltså även Shavuot till minne av hur Gud gav Mose sina bud på Sinai berg. I det nya förbundet skall Gud lägga sina bud i våra hjärtan – enligt bibeltexterna ovan – och vad passar då bättre än att Gud låter en första uppfyllelse av detta löfte ske just på pingstdagen/Shavuot? Den uppfyllelsen fortplantade sedan sig så att evangeliet gick/går ut på bred front till alla hednafolk (icke-judar). Men en andra uppfyllelse kommer att ske i och med att judarna omvänder sig som folk till evangeliet, vilket är exakt vad Joels profetia i Gamla testamentet handlar om (se Joels bok och särskilt kapitel 2, läs även om judarnas omvändelse i Sak 12:9-14). Någon mer ”pingstdag” än dessa två talar inte Bibeln om. Och i väntan på judarnas fulla omvändelse gäller det som Petrus predikade för snart 2000 år sedan: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.”

Det riktigt stora!
Vi kan utifrån dessa bibelord förstå att det riktigt stora med ”den första pingstdagen” var att lärjungarna genom Guds Andes utgjutande i deras hjärtan kunde bli Jesu frimodiga lydiga vittnen och ”skördemän”, och att Gud då skrev sina bud i deras inre istället för på sten eller papper. Efter Jesu himmelsfärd men före pingstundret hade lärjungarna mest hållit sig för sig själva. Men denna Andens utgjutelse ledde till en frimodigutåtriktad och uppoffrande tro – helt i linje med Jesu missionsbefallning. Detta fick genast den konsekvensen att folket i Jerusalem fick höra ett radikalt vittnesbörd om Guds väldiga gärningar och om Jesu försoningsverk, vilket ledde till väldigt mångas omvändelse. Denna stora omvändelse på den första pingstdagen var en första stor skörd vilken blev till en grund för den första församlingen. Någon ”Kyrka” startades inte, men Guds kristna församling grundlades i och med detta. Tungomålstalandet (förkunnelse på olika befintliga språk) utgjorde där ett Guds redskap och mirakel för att förmedla evangeliet till de samlade folken. Det var inte detta mirakel i sig som fick folk att vända om, utan det var vad de fick höra predikas: ”När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem” (Apg 2:37).

Vad var det stora på Azusa street?
Om man nu jämför denna ”första pingstdag” med vad som skedde på Azusa street i början på 1900-talet, så ser man att dessa två händelser markant skiljer sig åt. På Azusa street var det helt klart tungotalet i sig som var det stora fascinationsobjektet och det som drog folk. Och tungotalet utgjorde i detta fall inte evangeliets förkunnelse på en mängd olika befintliga språk. Somliga skriver att evangeliets budskap knappast alls förkunnades på Azusa street. Istället var det många som vittnade om vad de hade fått vara med om, och då med fokus på tungotal och andra manifestationer. Kanske var det i och med detta skeende på Azusa street som just vittnandet började få ett att större utrymme i gudstjänsterna, vilket tyvärr har lett till att förkunnandet av evangeliet allt mer kommit i skuggan.

Vad är grunden för kristen enhet? Vad lockas vi av?
Min avsikt med den tidigare artikeln om Asuza street har bl.a. varit att peka på att andliga manifestationer lätt kan bli till en grund för ekumenik, och att detta i så fall mycket lätt kan leda oss fel, in i enhet och ekumenik som Gud absolut inte önskar, och sedan vidare in i allvarliga villoläror. Tungotalet har länge varit en sådan manifestation som varit ”ekumenikgrundande”. Idag gäller det även för andra manifestationer. Och när man i sammanhang som har detta synsätt talar om dessa ting, så pekar de gärna just på skeendet på Azusa street eller på ”den första pingstdagen”. Vi ser ett exempel på detta i den artikel som Olof Djurfeldt skrev i tidningen Dagen 2013-08-28 (han var tidigare chefredaktör för samma tidning). Där summerade Djurfeldt sina tankar med dessa ord:

”Pingstväckelsens iver att söka sig tillbaka till de apostoliska rötterna behöver leva och påverka andra kristna. Det utesluter inte nyfikenhet inför vad de äldre kyrkorna [Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan, mfl] rymmer av insikter, andlig erfarenhet och djuplodande bibelarbete. Men inget skapar större möjlighet till kristen enhet än vårt gemensamma ursprung. Alla bottnar vi i pingstdagsundret.”
http://www.dagen.se/kronikor/olof-djurfeldt-fornyad-bon-om-pingst/

Här är det ju mycket avslöjande vad som ligger till grund för vår tids ekumenik. Djurfeldt har delvis rätt när han säger ”Alla bottnar vi i pingstdagsundret”, för om vi betraktar den karismatiska del av kristenheten där andliga manifestationer är centrala, så bottnar de just i ”pingstmanifestationerna”. Men det är absolut inte en sund kristen tro att bottna där. Tänk om manifestationerna är falska!! Skall vi vara sunda i vår tro, skall vi gå säkra i den förföriska tid vi nu lever i, skall vi kunna ha en sund enhet, måste vi bottna i EVANGELIET! Tyvärr tappar fler och fler kristna bort vad evangeliet egentligen betyder och innebär, och då är det helt uppenbart inga problem att ha ekumenik med t.ex. den Katolska kyrkan eller Trosrörelsen, ”för dom är ju också andedöpta” – enligt vad många idag tänker och säger.

Vi kan alltså inte ha någon annan grund för enhet/ekumenik än evangeliet, Guds Ord, Jesus själv. Finns inte det enkla, sanna evangeliet på plats, så finns ingen möjlighet för enhet/ekumenik. Men ligger evangeliets grund lagd och vi håller oss till Bibelns vägledning, då infinner sig en enhet med automatik, en enhet som är given av Gud. Det är denna enhet som Bibeln kallar för ”Andens enhet”. Den behöver vi inte sträva efter; den får vi som gåva.

Vi bör alltså fråga oss själva: Vad är det som vi fascineras av och dras till? Är det spektakulära saker/manifestationer som vi dras till eller är det Guds evangelium som fångar våra hjärtans intresse? Är det redskapen vi är mest intresserade av? Är det budbärarna som skall upphöjas? Är det sammanhangen som vi dras till? Vi har nog en del att pröva i vår tro lite till mans. Och vi bör snarast möjligt rannsaka oss själva för att gå säkra i den tid som nu är.

En andra och en tredje pingst?
En del menar att skeendet på Azusa street var en ”andra pingst” som var sänd av Gud. Dessutom profeterade ett par av ledarna på Azusa street om en ”tredje pingst” som skulle komma 100 år senare, dvs någon gång 2006-2009. Somliga har menat att skeendet i Lakeland år 2008 med Todd Bentley i spetsen var denna tredje pingst, eller i vart fall en början till den, och att det sedan skulle innebära uppfyllandet av Joels profetia. Men jämför vi dessa skeenden med ”den första pingstdagen” i Bibeln, så ser vi inte några likheter. Dessutom säger inte Bibeln något om att sådana händelser skall ske. Det vi istället ser i Bibeln, är att evangeliet skall predikas för alla folkslag, och sedan kommer ett stort avfall bland oss hednakristna. Den ”andra pingsten”, och egentligen den fulla uppfyllelsen av Joels profetia inträffar i den yttersta tiden, när det judiska folket förstår evangeliet och omvänder sig till sin enda sanna kung, nämligen Jesus Kristus, Gud själv. Men det har jag skrivit mer om i denna text: Ändetidens andeutgjutelse enligt Joel i GT

Till sist…
…visst finns det även ett annat och mer personligt tungotal som inte utgör ett befintligt jordiskt språk och som är för oss obegripliga ord (1 Kor 14:2). Dessa ”krypterade meddelanden” kan inte ens FRA eller NSA dekryptera, utan endast vår Herre!

/Lennart  http://bibelfokus.se/blogg_140524

 

Foto Maria

Foto Maria

 

 

 

 

Arvet från skeendet på Azusa street/ Bibelfokus./Ögonöppnare

Namnlösträd

 

Arvet från skeendet på Azusa street  /Lennart Jareteg, Bibelfokus.se ger oss denna artikel:

OBS! I denna text skriver jag om sådant som kommer att göra en del kristna upprörda, det vet jag helt säkert. Men avsikten är absolut inte att trampa någon på tårna bara för sakens skull, inte heller att ”kasta ut barnet med badvattnet” och angripa en sund evangelisk tro och sund bibelförankrad karismatik. Avsikten är istället att informera om saker som kan utgöra problem i kristenheten idag och om varifrån en del av dessa problem tycks härstamma. Med det vill jag väcka så att vi som kristna kan vara vakna över vad som skett, sker och kommer att ske. Kristenheten står inför stora faror i den yttersta tiden, och det gäller därför att pröva och ompröva allt det bagage vi har med oss på vår vandring. Det är inte särskilt mycket som får plats på den ”smala vägen”, och där finns absolut inget utrymme för villfarelser. Så jag vill be dig att läsa och noga begrunda hela innehållet utifrån ett moget kristet bibelperspektiv, även om du skulle bli upprörd redan i inledningen.

Innehåll

 1. Inledning
 2. Lite fakta och synpunkter
 3. Intryck från boken ”They told me their stories”
 4. Intryck från boken ”Huru Pingstelden föll i Los Angeles” av Frank Bartleman
 5. Intryck från boken ”Pingstväckelsen del 1 – dess uppkomst och första utvecklingsskede”
 6. Sammanfattande tankar
 7. Källmaterial

*****

Ur artikeln:

Syftet med att publicera detta är alltså inte för att dra ner något som varit bra i smutsen. Syftet är att väcka tankarna över hur lätt det kan ske att fienden sår in ”draksådd” i den sunda åkern, och hur lätt vi faller för all sköns växtlighet från sådan sådd. Tanken med denna text är också att vi lite bättre skall förstå oss på skillnaden mellan sund och osund karismatik och hur just osund karismatik kan spridas och sedan bli till ett fundament för en helt obiblisk ekumenik. Min förhoppning är också att personer och sammanhang som färgats av osund karismatik skall göra sig av med sådant arvegods.

Nedan inleder jag med lite fakta jämte synpunkter på dessa. Sedan gör jag en summering av några av de böcker jag läst. Jag avslutar med ett summerande resonemang över hela bilden.

*****

Andedop med tungotal som obligatoriskt åtföljande tecken blev en bärande idé i även i pingstväckelsen. Det var denna idé som särpräglade rörelsen, vilket t.ex. den på 1900-talet kände brittiske pingstförkunnaren Donald Gee bekräftade i ett tal som han höll på Världspingstkonferensen i Stockholm 1955 (se skriftenVärldspingstkonferensen i Stockholm den 13-20 juni 1955, sidan 67).

William Seymour fortsatte som pastor fram till sin död. Han dog av en hjärtattack 1922 då han var 52 år gammal.

Urspårning på Azusa street

Skeendet på Azusa street drog nyfiket folk från hela världen. Det kom både sökare och kritiker. Även hypnotisörer och spiritualister av olika slag lockades dit. Med tiden spårade utvecklingen ur så pass mycket att William Seymour skrev till Charles Parham och bad om råd och bad honom att komma till Los Angeles. När Parham anlände blev han förfärad över vad han fick se. Hypnotisörer och spiritualister tycktes ha tagit över stället. Detta ledde ganska snart till en splittring mellan Seymour och Parham. Parham startade då en egen församling en bit bort på samma gata och lockade över en del av Seymours medlemmar dit.

LÄS HELA ARTIKELN HÄR: 

http://bibelfokus.se/azusa_street

 

name-graphics-maria-545505 /Tack Lennart.

 

 

Föddes Jesus möjligen strax före påsken? Artikel Bibelfokus

Jesus-is-Lord8

*

Föddes Jesus möjligen strax före påsken?

*
Jag vill här bara dela några tankar kring Jesus födelse. Inte för att det är jätteviktigt att veta precis när Jesus föddes. Men det är ändå intressant att fundera kring detta, för det säger nog något ytterligare om hur exakt Gud är i sina handlingar, och hur exakt han förutsagt det mesta om Jesus i Gamla testamentets texter – ibland bildligt, ibland rakt på sak. Det är ju så, att dessa mycket gamla texter inte enbart handlar om judarnas historia, utan även profetisk – via judarnas liv och historia – handlar om Jesus och hans liv. Det är som dubbelexponerade bilder, och det gäller alltså att ha ögonen öppna för det:Joh 5:46: ”Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig [Jesus] har han skrivit.”Luk 24:44: ”Och han [Jesus] sade till dem: ‘Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.’ ”Kanske många fortfarande tror att Jesus föddes den 25 december. Men Juldagen är ju bara en dag som man ganska sent i kristenheten beslutade att den skulle vara en kristen högtidsdag till firande av Jesu födelse. Den ersatte hedniska högtidsdagar vid denna årstid, och Kyrkan gjorde förmodligen så för att ta udden av dessa hedniska högtider och för att ge de ”kristnade” hedningarna något bättre att fira. Tyvärr har julen blivit en mix av kristen tro, hedniska inslag, kommers och festande i överflöd – där det senare tar över mer och mer. Hemma hos oss är juletiden ändå en period då vi särskilt minns Jesu födelse – det är en tradition som vi är uppvuxna med. Andra menar att Jesus föddes på hösten, i samband med lövhyddohögtiden. Men kanske inte heller det stämmer. Nedan visar jag på en annan möjlighet, som på flera sätt känns både spännande och intressant och som dessutom ligger i linje med flera profetiska händelser i Bibeln.Låt oss läsa om hur det var under ”den Heliga natten” då Jesus föddes:

Luk 2:8-14: ”I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: ’Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.’ Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ’Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.’ ”

Av texten förstår vi att dessa herdar hade stannat kvar hos sina får ute på markerna även under natten. Det skulle vara alldeles för kallt att sova ute på natten under vintertid, även i Israel, så det var helt klart en annan årstid. Min syster är månskensbonde, och har en skock med får. Dessa föder alltid sina lamm på våren i mars/april. Tänker vi oss tillbaka till Israel, så var det ju särskilt vid den tiden – när fåren lammar på våren – som herdarna behövde vara ute under hela dygnet med sin hjord. Då är fåren och lammen särskilt utsatta och sårbara. Detta vore då ett fantastiskt tillfälle också för GUDS lamm att födas, och först av alla att välkomna honom skulle då bli just herdarna ute på marken som ju väntade på lammens födelse. Vilket härligt sammanträffande bara det! Hade det istället varit under hösten och lövhyddohögtiden som Jesus föddes (vilket en del menar), så skulle Josef varit tvungen – enligt Mose Lag – att vara i Jerusalem (5 Mos 16:16). Så hösten stämmer kanske inte så bra. Därför tycker jag det är troligare att Jesus föddes på våren. Denna tid på våren motsvarar den första hebreiska bibliska månaden ”Nisan” (även kallad ”Aviv” eller ”Abib”). Men det finns mer som kan vara intressant. Tabernaklet som judarna hade som ett slags tempel åt Gud under sin 40-åriga ökenvandring var ett tält. Detta tält innebar liksom att Gud bodde mitt bland sitt folk under deras vandring. Tabernaklet var en bild för den kommande Messias, alltså då Gud skulle bli människa och leva bland sitt folk.

Joh 1:14: ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss”

Det grekiska ordet för ”bodde” i bibelversen ovan är skenoo vilket betyder ”tältade”. Av detta kan vi då förstå att tabernaklet var en profetisk bild för Jesus Kristus, Gud i mänsklig gestalt, som kom och bodde mitt bland sitt folk. ”Gud tältade bland oss”. Jag tror man kan säga att det tog ungefär nio månader att bygga tabernaklet från att Mose hade fått instruktionerna av Gud, vilket då motsvarar att Jesu mor Maria var gravid i ca. nio månader.

2 Mos 19:1, 3, 5: ”På den dag då den tredje månaden började efter Israels barns uttåg ur Egyptens land kom de till Sinai öken… och Mose steg upp till Gud… ’Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min.’ ” (Folket blir ”trolovande” med Gud, och något senare får Mose instruktionerna för tabernaklet.) 2 Mos 40:17: ”I första månaden av andra året, på första dagen i månaden blev tabernaklet uppsatt.” (Tabernaklet ”föds” fram.)

Om vi nu ser Jesus som Guds tabernakel bland oss, så kan texterna ovan profetiskt peka på att Jesus föddes på den första dagen i den första månaden Nisan. Den första hebreiska bibliska månaden kallas alltså för Nisan (den samma som Aviv/Abib). Ordens betydelse är egentligen något i stil med ”ungt sädeskorn” och syftar på en början, på våren då allt blir nytt. Jesu födelse blir alltså en början på något helt nytt, det nya förbundet. Men det finns lite mer att fundera kring.

Est 3:7: ”I första månaden, månaden Nisan” 5 Mos 16:1: ”Ge akt på månaden Abib och fira HERRENS, din Guds, påskhögtid. Ty i månaden Abib förde HERREN, din Gud, dig ut ur Egypten om natten.” 2 Mos 12:1-3, 5- 6: ”HERREN sade till Mose och Aron i Egyptens land: ‘Denna månad skall vara den främsta hos er. Den skall hos er vara den första av årets månader. På tionde dagen i denna månad skall varje familjefar ta sig ett lamm, så att varje hushåll får ett lamm… Ett felfritt,årsgammalt lamm av hankön skall ni välja ut och ta det antingen från fåren eller getterna. Ni skall förvara det till den fjortonde dagen i denna månad. Då skall hela Israels församlade menighet slakta det i skymningen.”

Enligt texten ovan skulle Guds folk ta ett årsgammalt lamm till påskens offerlamm. Observera här att offerlammen alltså föddes och dog vid samma tidpunkt på kalendern. Jesus dog sin offerdöd under påsken, i enlighet med bibelordet ovan, men bibelordet ger oss också en vink om att han kanske föddes strax före påsken. Så det finns mycket i Bibeln som ger oss indikationer på att Jesus kan ha fötts på våren när fåren lammar, på den första dagen i den första månaden Nisan – den kalenderdag då också Guds tabernakel stod klart. Det är fantastiskt hur Gud redan tidigt i Gamla testamentet bakat in profetiska texter om hela sin frälsningplan! Var därför alltid på jakt efter överensstämmelsen med Bibeln när det gäller händelser, läror och manifestationer i Guds rike. Gud har inte gett oss en tro som haltar när det gäller en stark förankring i Bibeln! (Den 1:a Nisan råkade 2014 sammanfalla med den 1:e april enligt vår gregorianska kalender. 2015 blir det istället den 21:e mars, 2016 den 9:e april osv…) /Lennart  http://bibelfokus.se/blogg_140413  

Bibelfokus.Repetition.Villolärare. Länkar.Emerging Church.

Fotot Maria

Foto Maria

*

Villolärare

 

Denna dagen har gått i plågans tecken. Denna dagen har varit så sorglig. Jaha varför det då..Jo, Det finns så många villoläror och villolärare. Men Jesus sade ju att det skulle bli så i de sista tiderna, eller hur? ..Man ser tydligt  hur illa det står till i detta landet med andligheten. Inte bara Sverige är drabbat utan många många människor över hela jorden får lära sig fel saker. Ska man tro på en lära och en person istället för på Gud?….Tro på och älska Gud.

 

…. Nu tänkte jag visa  lite länkar nedan från Bibelfokus.se som blir som en Repetition…. som är lätta att ta del av, de är sanna och det är bra att få reda på vad man INTE bör tro på eller vad man INTE bör lyssna på. Det är ett Sverige i utförsbacken och detta landet kallade man en gång för kristet. Det ser nu mer ut som om man är glad och stolt för att man INTE tror på Gud eller Jesus. Man kan tala om Gud i största allmänhet men inte om Jesus, m m….

Nej man talar inte om Jesus för man vet ju inte vem han ÄR. Han hänger INTE kvar på korset, det är en sak som är klar. Han sitter på Guds högra sida och skall komma tillbaka och hämta de troende. Just det.

Dessa länkar nedan innehåller så mycket bra material att ta del av och lära sig utav, eftersom tiderna bara blir värre och värre. Jag har funderat hela dagen idag om denna artikeln du ser nu, och nu postar jag den och hoppas att man tar del av informationen!

http://bibelfokus.se/villolaror

http://www.kristenmp3.se/SvenReichmann/Andlig%20klarsyn/Andlig%20klarsyn.mp3

 

Bild Maria

Bild Maria