Archives

Lärjungar. Stora rådet. Apg 4

Vi troende är på många vis förföljda och värre kommer det att bli, ingen tvekan om den saken. Apg 4 handlar om Petrus och Johannes och hur de var inför Stora rådet.  De tiderna var tuffa och vi kommer att få det tufft. Hednafolken talas det om här och hur man på den tiden följde Jesus och var hans lärjungar och att alla samsades i endräkt.    Gör vi så idag? Nej. 

De stod upp för Jesus på alla vis och ville verkligen vara hans lärjungar. Frimodighet, kärlek, hjärta och själ.

Inför Stora rådet
1 Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukeerna emot dem, 2 upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. 3 De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag, eftersom det redan var kväll. 4 Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring fem tusen.
5 Nästa dag samlades Stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. 6 Översteprästen Hannas var där liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av översteprästerlig släkt. 7 De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem: ”Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta?”
8 Då uppfylldes Petrus av den helige Ande och svarade dem: ”Rådsherrar och äldste för vårt folk! 9 Om vi står till svars i dag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, 10 så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi nasaréns namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. 11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. 12 Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.
13 När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. 14 Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. 15 De befallde dem att lämna rådssalen och överlade sedan med varandra. 16 De sade: ”Vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem, och det kan vi inte förneka. 17 Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet.”
18 De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. 19 Men Petrus och Johannes svarade dem: ”Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. 20 Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört.” 21 Då hotade de dem igen men lät dem sedan gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. 22 Mannen som blev botad genom tecknet var ju över fyrtio år.

Apg kap 4  Bön i förföljelsetid
23 När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. 24 När de hörde det, ropade de tillsammans till Gud och bad: ”Herre, du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, 25 du har genom den helige Ande talat genom vår fader David, din tjänare:
Varför rasar hednafolken,
varför tänker folken tomma tankar?
26 Jordens kungar reser sig
och furstarna gaddar ihop sig
mot Herren och hans Smorde.
27 Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar 28 för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt.
29 Och nu, Herre, se hur de hotar oss! Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, 30 genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.”
31 När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet.

Ett hjärta och en själ
32 Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. 33 Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla.
34 Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts 35 och lade ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. 36 Även Josef, en levit född på Cypern som apostlarna kallade Barnabas (det betyder Tröstens son), 37 hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och lade dem vid apostlarnas fötter.

Är du Jesu lärjunge?

En rättfärdig man eller kvinna….GUD HAR ALLTID RÄTT, hur det än ser ut! och en orättfärdig människa brukar falla

 

Lyder man Gud eller människor?  Den rättfärdige behöver aldrig vara rädd!

Apg 3:14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och krävde att få en mördare fri!

Gud är människans domare. Människan bör vara sanningsenlig i ALLT!  ALLT!  Den får inte ljuga.  Vi människor har advokater till hands som skall föra vår talan vid en rättegång. OK?   Om jag som liten människa blir anklagad eller på ett annat sätt måste FÖRSVARA mig och FÅ MIN RÄTT, ja är jag en KRISTEN så får jag RÄTT i SAK! För att Gud vet vem jag är (rättfärdig, och oskyldig).

Om jag är en icke-troende kan jag också få rätt i sak. Ok…men det bästa är att om jag då är rättfärdig, alltså oskyldig  och INTE har någon som kan strida för mig——så HAR GUD SISTA ORDET OCH HAN HAR ALLTID RÄTT; vare sig JAG HAR GJORT RÄTT ELLER FEL. Har man gjort fel får man sitt straff men om man är en rättfärdig människa kan INGEN DÖMA DEN PERSONEN.

Rom 3:5 Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud, mänskligt talat, vara orättfärdig när han straffar i sin vrede?

____________

Rom 2:8 men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten.

Job 29:14

Jag klädde mig i rättfärdighet och den var min klädnad, rättvisan var min mantel och huvudbonad.

Job 33:27 Hon ska sjunga inför människorna: ”Jag syndade och förvrängde det rätta, men jag fick inte vad jag förtjänade.

Job 33:32 Men har du något att säga, så svara mig, tala, för jag vill gärna ge dig rätt.
Fil 4:23 Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande.

 

Vänd dig bort från synden. Ta emot Kristus och frälsningen, ändra inriktning på ditt liv

 

Marias-681-300x225

 

De sista tiderna…tiden är kort.

Apostlagärningarna 2:17-21

17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: 
Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. 
Era söner och era döttrar skall profetera, 
era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar.*
18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, 
och de skall profetera.
19 Jag skall låta under synas uppe på himlen
och tecken nere på jorden, blod, eld och rök.
20 Solen skall vändas i mörker och månen i blod,
innan Herrens dag kommer, den stora och härliga.
21 Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn
skall bli frälst.

Allt det som beskrivs i Joel 2:28-29 hände inte denna pingstdagsmorgon i Apg 2.  De sista dagarna är hela den tid som ligger mellan Jesu första och andra besök här på jorden.”Herrens stora dag” är hela den kristna tidsåldern. (Från pingstdagen och framåt). Mose på sin tid önskade också att Gud skulle sända den helige Ande över alla människor ( 4 Mos 11:29). Vid pingsten hände alltså detta, den helige Ande blev ”frisläppt”, över hela världen- till män, kvinnor, söner, döttrar, judar och hedningar. Nu kan alla ta emot den helige Ande.

*

Vänd dig bort från synden och ta emot Kristus och frälsningen, ändra alltså inriktningen på ditt liv! så att du inte längre är själviskt inriktad på i UPPROR mot Guds lag. Samtidigt måste du vända dig till Kristus och vara BEROENDE av hans förlåtelse, nåd, ledning och MÅL för ditt liv. Människan kan INTE frälsa sig själv, bara Gud kan rädda henne.

NamnlösMaria

Begränsa inte Gud, han handlar som HAN vill. Paulus i Apg 23

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Apg 23:23-24

*Kommendanten sände Paulus över till Caesarea. Jerusalem var judarnas huvudstad, men romarna hade valt Caesarea som sitt centrum i området. Gud arbetar ofta på ett överraskande sätt, ja, ibland nästan skrattretande. Här använde han den romerska armén för att beskydda Paulus från fienden.

GUDS VÄGAR är inte som våra! Vår förmåga är begränsad, men han kan handla hur han vill!

Begränsa inte Gud genom att be honom handla efter DIN PLAN. När Gud är med i spelet kan vad som helst hända och på ett mycket bättre sätt än någon hade kunnat förutse.* Se nedan:

Paulus förs till Caesarea

Planer på att mörda Paulus

23:20 Han svarade: ”Judarna har kommit överens om att be dig skicka ner Paulus till Rådet i morgon och låta dig tro att de skall utreda hans sak närmare. 21 Men låt dem inte övertala dig. Mer än fyrtio av dem ligger i bakhåll för honom, och de har svurit en ed att inte äta eller dricka förrän de har dödat honom. De står nu färdiga och väntar på att du skall säga ja till deras anhållan.” 22 Befälhavaren lät den unge mannen gå sedan han uppmanat honom att inte tala om för någon att han hade berättat detta för honom.

OCH:

23 Därefter kallade befälhavaren till sig två av sina officerare och befallde dem: ”Håll tvåhundra soldater beredda att i kväll vid niotiden gå till Cesarea, dessutom sjuttio ryttare och tvåhundra spjutbärare. 24 Skaffa också riddjur och låt Paulus sitta upp och för honom oskadd till landshövdingen Felix.”

*

Det blir alltid som Gud vill och det är väl det!

Den helige Ande. Apostlagärningarna

 

lupin1

 

Var får en kristen hjälp idag, var någonstans är alla kristna samlade idag? Var någonstans är alla troende omtyckta och älskade? Var är skarorna med frälsta människor?  Är det inte dags att ta bibeln på sådant allvar att människorna faktiskt kan få en tro som bär ända fram till himmelen och ingen behöver gå under? I de tider vi har idag borde det vara annorlunda bland dem som säger sig vara Guds folk och inte den falskhet som numera råder! Många, många människor är så besvikna och svikna av de s k kristna. Jag har Jesus i mitt liv, men alla har tyvärr inte honom i sina liv, vi måste satsa på att nå människor på ett för dem äkta och förvandlande sätt

 
FRID. /

 

Apg 2

Den helige Ande utgjuts på pingstdagen

1 När pingstdagen* hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

5 Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade sade de: ”Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien,* 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter,* kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: ”Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt:”De har druckit sig fulla av sött vin.”

Petrus pingstpredikan

14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: ”Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. 15 Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. 16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel:

17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud:
Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött.
Era söner och era döttrar skall profetera,
era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar.*
18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande,
och de skall profetera.*
19 Jag skall låta under synas uppe på himlen
och tecken nere på jorden, blod, eld och rök.*
20 Solen skall vändas i mörker och månen i blod,
innan Herrens dag kommer, den stora och härliga.
21 Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn
skall bli frälst.

*
Mycket tydlig text.
*
*
Apg 2:44-47 säger:   44 Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. 45 De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. 46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. 47 De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.
*

The Lord´s watchman. När man missar att varna människor..Paulus och Apg.

Bibleversefrom1ThessaloniansCh2V412

When The Watchman Fails To Warn! (A Must Listen Message)

 Se video http://youtu.be/vVfFtaOzDI0

The Jewish apostle Paul probably did not think that the world would still be around almost 2000 years after Jesus Christ rose from the dead. Paul would probably be absolutely amazed at what is happening in the world today, but even more amazed at what is happening inside the church. Paul bellowed forth with WARNINGS like there was no tomorrow and he said that his hands were PURE from the BLOOD of all men! Why was Paul able to speak that way? Because he preached the FULL COUNSEL of God, and he did not care what anybody thought. He would probably be thrown out of most churches today because of the unbelievable compromise with Rome, Bogus Israel, Mormonism and a slew of other FALSE GOSPELS!

*

But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more. Wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Therefore watch, and remember, that by the space of three years I ceased not to warn every one night and day with tears. (Acts 20:24-31)

*
t_Bibles

 

/

Vår tid. /Läs apostlagärningarna

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Vår tid behöver vändas upp-och-ner. och ja, visst sker det men inte på det viset som Gud vill. Vår tid nu vänds upp och ner av katastrofer, illvillighet, falskhet och annat som inte skall finnas eller utövas. Det är precis som det alltid har varit. Men då Paulus och Apostlagärningarnas tid var, då vändes allt upp-och-ner pga Jesus. Vad underbart!

…. så är det inte idag…….   Men Apg. 17:6 berättar i några få ord…hur det var….

Kraften av evangeliet syns inte idag. Kraften drabbar inte människor idag, för det finns inte de som går ut med att man kan få evigt liv och att Jesus frälser oss från ondo.
Världen behöver formas om av Jesus, och ja, det kommer. Det kommer dagar då världen till och med går under. Men, då är det för sent att bli omvänd! Det måste ske nu, varje dag intill den stund Jesus kommer tillbaka. Det är bråttom!

Låt dig bli omformad och levande! Sök Jesus nu!

 

/

 

Apostlagärningarna / Apollos. Vem var Apollos…

 

Apollos. Vem var Apollos?

Somliga människor har en enastående förmåga att tala inför andra. Har de dessutom ett budskap att förmedla är det desto bättre. När Apollos kom till Efesos strax efter det att Paulus hade rest därifrån gjorde han omedelbart ett starkt intryck. Han talade frimodigt inför publik och tolkade och tillämpade Gamla Testamentets texter på ett utmärkt sätt.

Motståndare till den kristna tron bemötte han med kraft och övertygelse. Det dröjde inte länge innan Aquila och Priscilla upptäckte honom. De insåg ganska snart att Apollos saknade kunskap om viktiga delar av evangeliet. Hans förkunnelse grundades enbart på Gamla Testamentet och på vad Johannes döparen predikat. Troligen var hans predikan lik Johannes döparens med uppmaningar till sinnesändring och förberedelse för Messias ankomst. Aquila och Priscilla bjöd hem honom och berättade för honom om Jesus.

När Apollos fick höra om Jesu liv, död och uppståndelse och om dopet i den helige Ande måste han ha insett hur ord efter ord i Gamla testamentet hade gått i uppfyllelse. Med kunskap om fullheten i budskapet fylldes Apollos med ny kraft och frimodighet.

Hans nästa steg blev att resa till Achaia. Vännerna i Efesos utrustade honom med ett fint rekommendationsbrev. I Korinth blev han snart de kristnas främste debattör, när han i offentliga diskussioner bemötte den kristna trons motståndare.

Men Apollos förmåga orsakade tyvärr också problem.

För några av de kristna i Korinth blev hans person viktigare än det budskap han predikade. Man hade bildat små grupper som var och en hade sin favorit  bland predikanterna. Paulus blev tvungen att ta upp denna partisöndring med församlingen. Apollos lämnade Korinth och tvekade sedan att återvända. Paulus skriver med värme om Apollos som medarbetare att han hade ”vattnat” det utsäde av evangelium som paulus hade sått i Korinth. Sista gången Paulus nämner Apollos är mycket kort i brevet till Titus. Då var Apollos fortfarande en resande predikant, som tydligen behövde Titus hjälp.
Apollos medfödda förmåga kunde ha gjort honom högmodig, men han var alltid villig att lyssna och lära. Aquilas och Priscillas fördjupade kunskap efter tiden med Paulus blev använd av Gud för att ge Apollos helheten i evangeliet. Apollos hade inget emot att bli undervisad, och det gjorde att han själv blev en utmärkt lärare.
Är du öppen för mer undervisning från Gud så att du kan bli allt det han tänkt att du ska vara?

Apollos prestationer och goda sidor:
Begåvad och övertygande predikant och bibellärare
Villig att låta sig undervisas
En av flera tänkbara författare till Hebreerbrevet

Vad vi kan lära av hans liv:
För att evangeliet skall kunna förmedlas effektivt, krävs bland annat att budskapet är korrekt och att det förmedlas i Guds kraft.
Ett klart uttryckt försvar av evangeliet kan bli till verklig uppmuntran för troende samtidigt som det överbevisar icke-troende om sanningen.

Bakgrundsfakta:
Plats: Kom från Alexandria i Egypten
Yrke: Resepredikant, bibellärare
Samtida: Aquial, Priscilla, Paulus..m fl 

Apostlagärningarna skrivs  ca År 63 och 70 e Kr

Nyckelverser  Apg 18:25-26:
Act 18:25  Denne sade blivit undervisad om ”Herrens väg” och talade, brinnande i anden, och undervisade grundligt om Jesus, fastän han allenast hade kunskap om Johannes’ döpelse.
Act 18:26  Han begynte ock att frimodigt tala i synagogan. När Priscilla och Akvila hörde honom, togo de honom till sig och undervisade honom grundligare om ”Guds väg”.

Det berättas om Apollos i Apg 18:24-28;  19:1. Han nämns också i 1 Kor 1:12; 3:4-6, 22; 4:1,6;  16:12;  Tit 3:13 /Bibeln

/Maria

Apostlagärn/ Förföljelse/Persecution/Video.

 

*

THE STIRRING UP OF RELIGIOUS PERSECUTION AGAINST TRUE CHRISTIANS!

Förföljelsen mot de sant kristna:

VIDEO:  http://youtu.be/5HCbgw4HCys

Förföljelse mot de sant kristna, de troende, har alltid funnits och kommer att bli ännu värre, av svårare art än någonsin. Som troende får man vara beredd på detta fenomen som är allt annat än bra. I boken Apostlagärningarna kom man i rörelse mot förföljelse och många många fick lida svårt. I Apg kan man läsa om religiösa judar som var otroende på Kristus. De sant troende predikade ett evangelium som man inte kompromissade med och därför blev man förföljd…se videon!

Ta del av videon och gå igenom bibelorden och förstå vad det verkligen står i bibeln om detta. Att ta lärdom och att ha kunskap är det bästa.

Vi som tror måste ta till oss Guds ord och lita på honom i allt.

In the book of Acts, you will find many instances where the ”religious” people stirred up persecution against true Christians. In the book of Acts, those people were religious Jewish UNBELIEVERS in Jesus Christ. The true Christians that preach a non compromising Gospel will always face opposition from the religious people of ”other religions” as well as from counterfeit Christians! /

Bibelord:

Apg 6:8-15

Apg 13:43-49

1 Mos 17:4-5

Rom 4:17-18

Apg 14:1-7

Apg 17:10-11; 17:13

(Sök i Skriften)

Rom 2:28-29

2 Kor 5:17

Joh 14:6

Apg 4:10-17

/Maria

Apostlagärningarna/Apg 10:42/Matt 28/Ingen kyrka..

 

I Apostlagärningarna berättar Petrus, en judisk  fiskare, om att man får frid med Gud genom Jesus. Det är de goda nyheterna, och dessa nyheter borde ju alla vilja ha. Petrus skriver här om hur  apostlarna var vittnen till allt som Jesus gjorde, hur kan man då säga att  bibeln är en lögn?

Petrus och  övriga apostlar åt och drack med Jesus sedan han hade uppstått, och det är sannerligen ingen lögn.  Jesus visade sig alltså för  vissa personer (d v s 500 st.).  Jesus  skickade sedan iväg apostlarna för att predika de goda nyheterna överallt….och jag hoppas man tar emot de goda nyheterna redan idag, nu-  Jesus lever.

*

Act 10:42Och han bjöd oss predika för folket och betyga att han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande och döda.

Läs också gärna  Matt 28:19; ( Missionsbefallningen), och 2 Kor 5:10 som lyder:

2Co 5:10Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.

Låt Guds ords sanning komma många till del!  Jag hoppas att de ofrälsta ungdomarna ser och läser detta och de frälsta ungdomarna som vistas i många av de falska kyrkorna med falska lärare.

http://gospel.jesuslever.eu/?cat=120 Här läser du om att man samlas i hemmen och ber:

det behövs ingen kyrka.Likaså som det var på den tiden: husförsamlingar, inga ståtliga kyrkor. Motsättningar kom mellan grupperna de kristna judarna och den övriga  judiska gemenskapen, det fanns de som gick till templet och de som gick till synagogorna för gudstjänst och undervisning i Guds ord. De som trodde på Jesus som Messias måste därför mötas i hemmen för brödbrytelse, bön, och undervisning om Jesus. Mot slutet av det första århundradet blev många av de på Jesus troende judarna utstötta från synagogorna./ Maria

Apostlagärningarna/Mirakel,under,Jesu efterföljare är vi

 

Det är så härligt att veta att bibeln är sann och att Jesus lever.. Om du inte läst Apostlagärningarna i bibeln, så gör det. Boken handlar om de första kristna och den första församlingens födelse, om den helige Ande och mirakel och under och om ond bråd död/förföljelse.

När vi läser om just Apostlagärningarna,  läser vi om apostlarna som till varje pris följde Jesus. Apostlarna stod inför samma ”Stora Råd” som Jesus stod inför innan korsfästelsen.

Det finns många video på nätet som man kan se, och då är det bra om man har erfarenhet  i hjärtat och av text ur bibeln.För en del människor passar det bättre att se en video då man börjar intressera sig för vem Jesus är. ÄR? Ja han är, för han är uppstånden och han kommer tillbaka.

Jesu efterföljare finns idag också, och de kommer att följa honom hela vägen, ja hela vägen. Det är underbart att läsa och påminnas om apostlarna hårda arbete och människors glädje i frälsning och dop. Så ska livet vara, och jag tror att man kommer att vakna upp ur olika slags sömn och villfarelser för att vilja lära känna Jesus på djupet och följa honom- genom allt.

Det kommer i våra dagar att bli förföljelse för att man tror,  för ekumeniken kommer att styra detta, kanske inte nu, kanske inte så snart, men det kommer att bli förbjudet att älska och följa Jesus, för all tro kommer förmodligen att vara inom alla religioner  –  enheten, som man missuppfattat, kommer att vara det som skall gälla. Passa på att lära och repetera och ge ditt liv till Jesus i frälsning och kärlek. Gud vet vad han vill ha oss till att göra…(jovisst, det  finns det redan förföljelse i andra länder).

/Maria

Apostlagärningarna/Samlas i hemmen.Vad är en kyrka?

 

Herren leder oss

Vad är en kyrka? En ”kyrka” är en grupp av troende på Jesus, som samlas till/för hans (Jesus) ändamål/syfte,   och de samlades i HEMMEN, se följande bibelord som förklarar  dessa frågor, läs gärna vidare  och läs MER i länken HÄR:

http://www.believers.org/believe/bel137.htm  : Läs forts.  på engelska

*Act 2:46  Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats enfald, och lovade Gud.
*

*Act 5:12  Och genom apostlarna gjordes många tecken och under bland folket; och de höllo sig alla endräktigt tillsammans i Salomos pelargång.
*

*Act 8:3  Saulus åter for våldsamt fram mot församlingen; han gick omkring i husen och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.
*

*Act 12:5  Under tiden förvarades Petrus i fängelset, men församlingen bad enträget till Gud för honom.

*

*Act 12:11  När sedan Petrus kom till sig igen, sade han: ”Nu vet jag och är förvissad om att Herren har utsänt sin ängel och räddat mig ur Herodes’ hand och undan allt det som det judiska folket hade väntat sig.”
*

Act 12:12  När han alltså hade förstått huru det var, gick han till det hus där Maria bodde, hon som var moder till den Johannes som ock kallades Markus; där voro ganska många församlade och bådo.

*

*Act 20:8  och ganska många lampor voro tända i den sal i övre våningen, där vi voro församlade.

*
*Act 20:20  Och I veten att jag icke har dragit mig undan, när det gällde något som kunde vara eder nyttigt, och att jag icke har försummat att offentligen och hemma i husen predika för eder och undervisa eder.

*
*1Co 16:19  Församlingarna i provinsen Asien hälsar eder. Akvila och Priska, tillika med den församling som kommer tillhopa i deras hus, hälsa eder mycket i Herren.
*

*Col 4:15  Hälsen bröderna i Laodicea, så ock Nymfas tillika med den församling som kommer tillhopa i hans hus.
*

*Phm 1:2  och Appfia, vår syster, och Arkippus, vår medkämpe, och den församling som kommer tillhopa i ditt hus..

*

/-Ja nu ser du hur det var, läs bibelorden på nytt och se hur de visar att vi inte behöver några kyrkobyggnader, likaså som det var på den tiden: husförsamlingar, inga ståtliga kyrkor. Motsättningar kom mellan grupperna de kristna judarna och den övriga  judiska gemenskapen, det fanns de som gick till templet och de som gick till synagogorna för gudstjänst och undervisning i Guds ord. De som trodde på Jesus som Messias måste därför mötas i hemmen för brödbrytelse, bön, och undervisning om Jesus. Mot slutet av det första århundradet blev många av de på Jesus troende judarna utstötta från synagogorna./ Maria