Feed on
Posts
Comments

Archive for the 'Aposteln Johannes' Category

  De första lärjungarna…Joh ev 1:46   Natanael blir förvånad när han hör att Jesus kommer från Nasaret och vänder sig till Filippos, som svarar och säger: ”Kom och se själv!” Lyckligtvis följde Natanael hans råd och blev därmed en av lärjungarna. Om han bara hade följt sin förutfattade mening och inte undersökt saken vidare hade […]

  * Välj sanningen! Vi bombarderas dagligen av osanningar på ena eller andra viset, men man sväljer dem så enkelt som om det vore friskt vatten man svalde. Vi bombarderas av falskhet, men ser det inte. Det talas mycket om sanning och kärlek, men det praktiseras inte så ofta som det borde. Fakta döljs och […]

Johannes går emot falsk lära. Det är framförallt två strömningar i de falska lärornas undervisning som Johannes går emot: 1 Joh 1:6, 8   *Förnekandet av syndens existens. Johannes klargör att om vi fortsätter att synda kan vi inte göra anspråk på att tillhöra Gud. Om vi menar att vi inte har någon synd lurar vi […]

Att förneka  Jesus är detsamma som att förneka Guds uppenbarelse av sig själv i och för världen-  Ändå är det så många som gör just detta: Förnekar Jesus Kristus. De gör det största misstaget de kan göra då de förnekar vår Herre. Den som däremot accepterar Kristus som Guds Son accepterar därmed också Fadern. De […]

   Huvudteman i 1 Johannes brev:   Synd: Även kristna syndar. Synden kräver Guds förlåtelse och den finns tillgänglig genom Jesu död. Beviset på ett förvandlat liv är att vi lever efter Guds riktlinjer så som de presenteras i Bibeln. Kärlek: Jesus beordrar oss att älska som han har gjort. En sådan kärlek är beviset […]

  Aposteln Johannes säger att Jesus är Sanningen.  Aposteln Johannes var omkring 90 år då han skrev Andra Johannesbrevet. Han kallar sig själv ”den gamle”. Till stil och innehåll påminner det mycket om Johannes första brev, som går igen i 8 av brevets verser. Adressat: ” den utvalda frun och hennes barn”, v. 1 Det […]

1 Johannes brev belyser kontraster/motsatser. Här kommer kontraster som du kan läsa om Kontraster mellan: Ljus och mörker 1 Joh 1:5 Nya bud och gamla bud 2:7-8 Att älska Gud eller världen 2:15-16 Kristus eller Antikrist 2:18 Sant eller falskt 2:20-21 Guds barn och Satans barn 3:1-10 Evigt liv och evig död 3:14 Kärlek och […]

1 Johannes 4:18-21 ”I fullkomlig kärlek finns det inte plats för ångest eller rädsla. De drivs undan av kärleken. Om vi fortfarande är rädda och osäkra har vi inte fullt förtroende för den som älskar. Vi kan inte älska utan att Gud först älskar oss, och vi tar emot hans kärlek. Om någon säger: ”Jag […]

Vem var Johannes? Johannes fick uppleva Guds kärlek på ett alldeles speciellt sätt. Eftersom Johannes erfarenhet av Jesu kärlek var så stark och personlig, därför var Johannes särskilt uppmärksam på de ord och handlingar av Jesus som visar hur han som är kärlek själv uttrycker den. Jesus kände Johannes utan och innan och älskade honom […]

Aposteln Johannes, en av de apostlar som varit med Jesus och varit ögonvittne till det mesta av vad evangelierna skildrar; därför kunde han verkligen förmedla tro och förtröstan på Gud till ytterligare en generation kristna. Nyckelvers i 1 Joh brev: ”Jag har skrivit detta till er som tror på Guds Son, för att ni ska […]