Feed on
Posts
Comments

Archive for juni 13th, 2012

  Detta spelkort säger en del om vad som KAN komma att ske under OS 2012. Ja det är snart Olympiad i England/ U K. Jag har hämtat en text som lyder som följer: (På norska)   * Det er mye som tyder på at olympiske leker i London 2012 kan bli scene for en […]

  * ”Jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet.” Luk 22: 32. KÄRA Guds barn, var rädd om din tro, ty minns, tron är det enda medel, varigenom du undfår välsignelser. Bönen kan icke draga ned bönesvaret från Guds tron, med mindre än den bedes med allvar av den […]