Archive | 04 maj 2012

Hälsa /Mänskliga gener i GMO-ris i Kansas/ Artikel!

 

Via NaturalNews.com

Mänskliga gener konstruerade i experimentellt GMO-ris odlas i Kansas

http://endtimeinfo.com/2012/05/human-genes-engineered-into-experimental-gmo-rice-being-grown-in-kansas/
Om riset du köper är ekologiskt certifierat ,eller om det  kommer specifikt från en gård som testar sina risgrödor för genetiskt modifierade (GM) egenskaper,kanske du äter ris behäftade med faktiska mänskliga gener.
Den enda kända GMO med inavlade mänskliga drag i odling idag, en genetiskt modifierat risprodukt som tillverkas av bioteknikföretaget Ventria Bioscience för närvarande odlas det på 3.200 hektar i Junction City, Kansas – och eventuellt på andra ställen – och de flesta människor har ingen aning om det.

*
*
Har du en aning om vad GMO betyder inför framtiden?

*
*
Unless the rice you buy is certified organic, or comes specifically from a farm that tests its rice crops for genetically modified (GM) traits, you could be eating rice tainted with actual human genes. The only known GMO with inbred human traits in cultivation today, a GM rice product made by biotechnology company Ventria Bioscience is currently being grown on 3,200 acres in Junction City, Kansas – and possibly elsewhere – and most people have no idea about it.

Vi måste ha säkerhetsbälte på oss när vi kör bil. Det är lag på det.
Vi får inte ha sax eller knivar i vårt handbagage då vi flyger flygplan. Det är lag på det.
Fordon måste uppfylla en rad säkerhetskrav som gäller på gatorna.
Det är lagen.
Snabbmatbutiker har även kaffekoppar/etiketter som varnar för att innehållet är varmt/kaffe, Te m m

Men om det ris du och din familj äter innehåller mänskliga gener från din granne, ja,det är något du inte ska bry dig om.
*

SE LÄNKAR:  Sources for this article include:

http://www.organicconsumers.org/ge/humangene042505.cfm

http://www.washingtonpost.com

http://www.worldwatch.org/node/4956

http://todayyesterdayandtomorrow.wordpress.com 

  /Maria

Att lyda Gud/Välsignelser då vi lyder Gud.Hedra och ära

 

JESUS DELIGHTS IN BLESSING HIS PEOPLE

http://www.worldchallenge.org/en/node/18017

Många välsignelser finns tillgängliga för oss och Jesus vill välsigna den som är hans troende  barn. Han välsignar oss med: heder, trygghet och frihet från fruktan (Ps 112:2-9). Men vi måste frukta Herren (respekt), lita på honom och med  glädje lyda hans befallningar.

Om du väntar dig Guds välsignelser över ditt liv måste du först hedra och ära honom, tro på hans löften och lyda honom med glädje. Läs artikeln ovan i länken om välsignelse.

******

Att tänka på:    Ett namn är mer än en benämning, det är en beskrivnig av karaktär och rykte. Onda handlingar avslöjar en ond karaktär, ger ett dåligt rykte och svärtar ner namnet. Omvärlden prisar eller hånar vårt namn beroende på vad vi gör.  Psalm 109 där vi kan läsa mycket om hur David hade det och vad han ropade på Gud om nåd och hjälp

/Maria

Jesus /lever.Har du fått veta det?/ bibelord

 

Sverige och andligheten….Jesus dog för din skull

Hej. Jag brukar ju ofta säga till människor att Jesus lever. Jaaa du läste rätt: han lever. Saken är den att Jesus dog på ett kors och blev uppväckt av Gud…och sitter på Guds högra sida, har du hört det, du som inte känner Jesus? Alltså lever han, och graven är tom! /Mark 16:19;  Luk 24:50-51; Ps 110:1, fler bibelord finns

Jag vet inte för vem eller vilka jag skriver detta nu, men någon skall nås av denna nyhet, för det är ju en nyhet för den som inte vet detta…..

Därför är också bibelordet nedan så härligt:

1Pe 1:21  I som genom honom tron på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att eder tro nu ock kan vara ett hopp till Gud.

Jesu offer för vår synd var ingen nödlösning eller något som Gud bestämde sig för sedan satan fått makt över skapelsen. Planen fanns hos den allvetande och evige Guden innan världen skapades.

Detta tål att tänka på för dem som inte ägnat Jesus och tro en enda tanke, eller för dem som absolut inte vill veta av någonting om tro, eller för dem som faktiskt undrar….
Här på denna sidan kan du få reda på det mesta som du undrar över då det gäller Gud och Jesus Kristus-  Välkommen att se fler inlägg i kategorierna till höger på sidan!

Det skulle bli ett bättre Sverige med människor som älskar Jesus /Maria