Feed on
Posts
Comments

Archive for maj 4th, 2012

  Via NaturalNews.com Mänskliga gener konstruerade i experimentellt GMO-ris odlas i Kansas http://endtimeinfo.com/2012/05/human-genes-engineered-into-experimental-gmo-rice-being-grown-in-kansas/ Om riset du köper är ekologiskt certifierat ,eller om det  kommer specifikt från en gård som testar sina risgrödor för genetiskt modifierade (GM) egenskaper,kanske du äter ris behäftade med faktiska mänskliga gener. Den enda kända GMO med inavlade mänskliga drag i odling […]

  JESUS DELIGHTS IN BLESSING HIS PEOPLE http://www.worldchallenge.org/en/node/18017 Många välsignelser finns tillgängliga för oss och Jesus vill välsigna den som är hans troende  barn. Han välsignar oss med: heder, trygghet och frihet från fruktan (Ps 112:2-9). Men vi måste frukta Herren (respekt), lita på honom och med  glädje lyda hans befallningar. Om du väntar dig […]

  Sverige och andligheten….Jesus dog för din skull Hej. Jag brukar ju ofta säga till människor att Jesus lever. Jaaa du läste rätt: han lever. Saken är den att Jesus dog på ett kors och blev uppväckt av Gud…och sitter på Guds högra sida, har du hört det, du som inte känner Jesus? Alltså lever […]