Archive | 14 mars 2012

Hälsa/Coca-cola och Pepsi=farligt!/NEW-AGE ockult

 

Dricker du Coca-cola? Det gör inte jag:

Coca-Cola och Pepsi cancerframkallandeCoca-Cola och Pepsi som säljs i butiker i Kalifornien har fått nya recept. Detta för att undvika att flaskor och burkar får etiketter som talar om att dryckerna är cancerframkallande.

Bolagen Coca-Cola och Pepsi står för 90 procent av försäljningen inom den amerikanska läskmarknaden, enligt American Beverage Association.
Läs mer>>>                  /I Sverige får vi ingen info…ingen varningstext/Maria

Från: http://www.nyapolitiken.biz/medicin_o_halsa/cocacola-cancer.html

Det blir snart en heltidssysselsättning för människan att få tag på mat och dryck som inte är manipulerad och som inte är giftig!!!!

****************************

VARNING!   Program på TV ikväll om New Age- New age är farligt och  är den nya tidens religion: Illuminati-NWO-NA. New Age är något som man inte ska ta del av, det är OCKULT!          VARNING! Det är INTE från Gud och har inget med Guds helandekraft att göra!!!

LÄS MER:  http://gospel.jesuslever.eu/?cat=69

*****

Tro / Övas, prövas, luttras…Betraktelse. Att tro

 

14 Mars

Mose gick närmare till töcknet, i vilket Gud var.” 2 Mos 20: 21.

GUD har alltjämt sina hemligheter, som Han dolt för de visa och kloka. Frukta inte för dem. Tag med förnöjsamt sinne emot allt, vad Gud sänder, fastän du ej nu förstår det. Bida tåligt. Inom kort skall Han uppenbara för dig mörkrets skatter och lära dig fatta, huru hemligheten är rik på härlighet. Den är blott slöjan, som döljer Guds ansikte för dig. Var ej rädd för att gå in i det moln, som lägger sig över ditt liv, Gud är därinne. Den andra sidan strålar av Hans härlighet. ”Förundren eder icke över den luttringseld, som är tänd bland eder och som I till eder prövning måsten genomgå; och menen icke, att därmed något förunderligt vederfares eder; utan ju mer I fån dela Kristi lidanden, dess mer mån I glädja eder.” Då du känner dig som mest ensam och övergiven, är Gud nära. Han är i den mörka skyn. Gå in i det svarta mörkret, utan att rygga tillbaka därför. I sin hydda bakom den nedfällda gardinen väntar Gud på dig.

I mörkret kan jag ej min Jesus se
men när Han är ändå,
ja, skall och då mig all sin nåd bete
och all min nöd förstå.

Jag ser ej Honom, men Han ser dock mig,
min nöd, min tysta strid,
min fruktan att förvillas på min stig
min längtan efter frid.

Jag hör ej Honom, men Han hör dock mig,
hör bönen utan ord,
som ofta djupt ur hjärtat tränger sig,
lik rop från törstig jord.

Han skapat dag och natt, o skulle jag,
ej taga båda då
med tacksamhet – vad vore ständig dag,
om natt ej följde på?

I mörkret övas, prövas, luttras tron,
att hon en gång i ljus
må blanda och sin glada jubelton
i segersångens brus.

L. S.

En gång, medan dr. C. stod på en av Klippiga bergens toppar och iakttog stormens raseri nedanför sina fötter, kom, en örn flygande uppåt genom molnen. Han svävade i riktning mot solen och vattnet på hans fjädrar glänste likt diamanter. Det var stormen, som tvingade honom att lämna dalen. Så lyftas också vi på stormens vingar närmare Gud.

Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman. Arkiv av dom dagliga texterna finns HÄR.

Från:http://www.eaec-se.org/blandat/kallor_i_oknen/kallor_i_oknen.htm

/Maria

Tack / O Lord. Nåd.Förbarmande. Eld. Renande

 

Kärlek, förlåtelse, frälsning, nåd, rättvisa, tålamod, ömhet- allt detta har Gud för oss- och vi har inte förtjänat något av det.  Gud förlåter och glömmer, men han är inte bara god, han vill ha något av oss också. Har man vad som krävs?     Vill man tjäna Gud, då vet man att man kommer att gå igenom ett stålbad, en eld, för att bli ren.         

Psa 103:5  han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du bliver ung på nytt såsom en örn.
Psa 103:6  HERREN gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta.
Psa 103:7  Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar.
Psa 103:8  Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.
Psa 103:9  Han går icke ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen.
Psa 103:10  Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar.
Psa 103:11  Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom.
Psa 103:12  Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
Psa 103:13  Såsom en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som frukta honom.
Psa 103:14  Ty han vet vad för ett verk vi äro, han tänker därpå att vi äro stoft.
Psa 103:15  En människas dagar äro såsom gräset, hon blomstrar såsom ett blomster på marken.
Psa 103:16  När vinden går däröver, då är det icke mer, och dess plats vet icke mer därav.
Psa 103:17  Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom, och hans rättfärdighet intill barnbarn,
Psa 103:18  när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem.
Psa 103:19  HERREN har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt.
Psa 103:20  Loven HERREN, I hans änglar, I starke hjältar, som uträtten hans befallning, så snart I hören ljudet av hans befallning.
Psa 103:21  Loven HERREN, I alla hans härskaror, I hans tjänare, som uträtten hans vilja.
Psa 103:22  Loven HERREN, I alla hans verk, varhelst hans herradöme är. Min själ, lova HERREN.
*****

Tacka Gud för allt han gjort och gör för dig! /Maria