Archive | 13 mars 2012

Hälsa/ Sjukdom, de ljusa stunderna. Tacksägelse

 

De ljusa stunderna/Betraktelse-Tacksägelse

När vi ligger sjuka, har vi alltid då och då ett ljusare ögonblick. De lekamliga smärtorna är borta för en stund, och humöret är också tillfälligt bättre. Kanske någon god vän har varit på besök och visat en sådan medkänsla, att vårt sinne glatt sig.
Det är mycket viktigt, att man förstår att använda en sådan ljus stund. Den behöver inte vara lång. Kanske smärtorna snart börjar på nytt, och kanske vi igen sjunker ner i en djup nedstämdhet.
Men nu är det ett ljust ögonblick. Använd det rätt. Bruka det till tacksägelse.
Visst är det bra att kunna tacka också under de svåraste bedrövelserna, men erfarenheten visar, att det i de flesta fall och för de flesta människor är övermäktigt. Det blir lätt något krystat och tvunget.
Men då den ljusa stunden kommer, också om den bara skulle vara kort, är det möjligt att höja sin ande mot Gud och tacka honom.

Också när vi ligger sjuka, har vi mycket att tacka för. Tänk bara på de goda människor, som sköter oss. Jag har många mycket vackra minnen av goda sköterskor, framför allt min egen hustru. Vi får vara tacksamma mot Gud för en god läkare, vars besök varje gång uppmuntrar oss att tro på vårt tillfrisknande. Det finns många andra liknande tacksägelseämnen. Vi kan också tacka Gud för de mediciner, som lindrat våra plågor. Vi kan tacka för alla de vänner, som kommer ihåg oss i förböner under denna svåra tid. De har avsevärt underlättat för oss att bära vår börda.
Men framför allt bör denna ljusa stund användas till att tacka Herren för vad Herren själv betyder för oss. Vi tackar Herren för att vi fått kraft att bära vår börda ända till detta ögonblick och vi tackar honom för att han också framdeles skall skänka oss kraft. Speciellt tackar vi honom för att han inte handlar med oss efter våra synder och inte hämnas våra onda gärningar utan handlar med oss efter sin egen stora barmhärtighet. Om han också måste straffa oss för våra synders skull, så sker också detta endast i den mån, som det är oundvikligt med hänsyn till vårt bästa.
I synnerhet under en ljus stund som denna bör vi tacka Kristus för hans korsdöd på Golgata, genom vilken han tog bort världens synd och även vår synd. Under en sådan ljus stund bör vi speciellt tacka Herren för syndernas förlåtelse och reningen i hans blod.

Glöm inte heller att tacka Herren för att han lovat ha omsorg om dig efter din sjukdomstid. Han kommer att ha omsorg om dig också ekonomiskt, fastän det ibland ser mycket mörkt ut. När du med barnslig tillit lämnar också denna angelägenhet i hans vård med tacksägelse, kommer du säkert att få uppleva ett under, så sant som Herren är en levande, bönhörande Gud.

Det är mycket viktigt, att vi kan bruka dessa korta, lättare och ljusare stunder rätt. Under dem bör vi ösa kraft från ovan för att sedan igen bättre orka bära de mörka och tunga dagarna.
Dessa ljusa stunder talar om för dig, att du har en nåderik Gud, fastän han inte alltid låter dig erfara denna sin nåd så som just nu.

Herre, tack för de ljusa stunder, som du alltid då och då ger mig, medan jag ligger här på sjukbädden. Du försäkrar mig, att du inte har glömt mig utan att du har nåderika tankar också om mitt liv. Ge mig nu nåd att använda denna korta ljusa stund så, att jag får hämta ny kraft av din levande närvaro, så att jag sedan igen orkar bära hela den börda, som du ännu vill lägga på mig.

Bibelord att meditera över: Ps 103.
 
**

Från ”Tröstens Gud” av Urho Muromaa.
http://www.eaec-se.org/

/Maria

Gud skapade../Ska man kalla Gud för hen? VIDEOR

 

Helena Myrstener, präst i Svenska kyrkan vill kalla Gud för hen!

Att det står fader i bibeln, och i både hebreisk som grekisk grundtext är tydligen inget som hon tycker är relevant. Man kan tycka att ”hen” debatten är så stollig att det inte är något att bry sig om, men bakom står starka krafter ”andemakter.” Se de informativa videorna ”Genustokerier”

Genustokerier. Del 1: Manshatet

 Genustokerier. Del 2: Jämställdhet

Genustokerier. Del 3: Forskning och dressyr

Genustokerier. Del 4:

Bra för vem?:

http://www.youtube.com/watch?v=jX4JbKT7Xbc&feature=player_embedded

Artikel från:http://www.eaec-se.org/

/Maria

Ett Guds barn / Guds underbara löften.

 

Det finns två underbara löften som kan vara till tröst i lidandet man går igenom för Kristus: Gud kommer alltid att vara med oss (Matt 28:20), och en dag kommer han att rädda oss till evigt liv, vi får vara med honom i evighet, (Upp 21:1-4), (den som är frälst är räddad redan här,  inför evigheten).

Mat 28:19  Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,
Mat 28:20  lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.

Rev 21:1  Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer.
Rev 21:2  Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum.
Rev 21:3  Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem
Rev 21:4  och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget
.”

Gud har dessa underbara löften redo för   ALLA MÄNNISKOR!

/Maria