Feed on
Posts
Comments

Archive for mars 12th, 2012

  Korsfäst. Korsfäst honom! -Ja de korsfäste Jesus. Korsfästelse var det romerska straffet för uppror. Bara slavar och icke-romerska medborgare kunde korsfästas. Om Jesus dog genom korsfästelse, skulle han dö som en upprorsman och slav, inte som den kung han påstod sig vara. Det var precis vad judarnas religiösa ledare var ute efter när de […]

  Dra rätt lärdom av Fukushima 12 mars 2012 På årsdagen av tsunamin och kärnkraftskatastrofen i Fukushima bröts den tystnad som präglat svenska mediers rapportering om det japanska reaktorhaveriet. Inte bara på nyheterna utan i går kväll sändes ett gripande reportage av korrespondenterna i svt. Tyngdpunkten låg på barnens perspektiv. Det var nästan så man […]

  Det räcker inte med att bara känna till vad Jesus lärde. En sann Jesu efterföljare älskar och lyder honom. Matt 26:20-25 Luk 22:47-48 Joh 12:4-8 *** Även när kristna grips av tvivel, förbarmar sig Jesus över dem och ger dem tro igen. Matt 10:3 Joh 14:5 Joh 20:24-29 Joh 21:1-13 *** En kristen följer […]

  *Snart skall sången om nåd ha förklingat på jord Och sången om himmelens skatt. Skall väl du då, som här ha förkastat Guds ord, Förgås i den eviga natt? vers 1 Du som dröjer i synden och lever så lugn Och fruktar ej kommande tid, Säg mig, kan du väl bära den bördan så […]