Archive | 12 mars 2012

Jesu död/ Korsfästelse

 

Korsfäst.

Korsfäst honom!

-Ja de korsfäste Jesus.

Korsfästelse var det romerska straffet för uppror. Bara slavar och icke-romerska medborgare kunde korsfästas. Om Jesus dog genom korsfästelse, skulle han dö som en upprorsman och slav, inte som den kung han påstod sig vara.

Det var precis vad judarnas religiösa ledare var ute efter när de hetsade upp folkhopen till raseri. Dessutom skulle korsfästelsen få det att se ut som om det var romarna som hade dödat Jesus.

Därmed skulle folket inte kunna lägga skulden på de religlösa ledarna.

Det fanns ingen som kunde finna Jesus skyldig till något brott, eller anledning att döma honom till döden, men vi vet hur det gick. Jesus naglades fast på träet. Och en sak som människor inte riktigt förstår/ förstått det är att:

 JESUS UPPSTOD och han lever IDAG!

*Lärjungarna svek Jesus, pga rädsla.

*Petrus förnekade att han ens kände Jesus.

*Judas förrådde Jesus.

*Folket stod och såg på- passiva.

*De romerska soldaterna torterade honom………

Läs mer här på sidan om Jesus och vem han ÄR.   /Maria

Japan/ Fukushima, Artikel Rune L

 

Dra rätt lärdom av Fukushima

12 mars 2012
På årsdagen av tsunamin och kärnkraftskatastrofen i Fukushima bröts den tystnad som präglat svenska mediers rapportering om det japanska reaktorhaveriet. Inte bara på nyheterna utan i går kväll sändes ett gripande reportage av korrespondenterna i svt.
Tyngdpunkten låg på barnens perspektiv. Det var nästan så man grät när barnen berättade hur de sörjde sina klasskamrater och sina hem som de tvingats lämna innanför den avspärrade zonen på 20 kilometer runt Fukushima.
Jag hoppas att detta utomordentliga reportage sågs av kärnkraftshökarna inom Alliansen, kärnkraftsindustrin och även av Stefan Löfven som är starkt för kärnkraften. Och att de drar slutsatsen att de risker kärnkraften medför gör att Sverige ska avveckla i stället för att bygga nya kärnkraftverk.
Följ Tysklands exempel som tagit beslut om avveckling och satsa på alternativa energikällor och en industri som står beredd att exportera alternativ till kärnkraften när nästa reaktorhaveri inträffar. Finns inte alternativen då blir det panik och kaos när opinionen kräver snabbstopp för den farliga kärnkraften.
Rune Lanestrandhttp://runelanestrand.wordpress.com/

/Maria

TRO/Några bibelord om att vara en troende kristen.

 

Det räcker inte med att bara känna till vad Jesus lärde. En sann Jesu efterföljare älskar och lyder honom.
Matt 26:20-25
Luk 22:47-48
Joh 12:4-8

***

Även när kristna grips av tvivel, förbarmar sig Jesus över dem och ger dem tro igen.
Matt 10:3
Joh 14:5
Joh 20:24-29
Joh 21:1-13

***

En kristen följer Jesus på grund av tro på honom, men förstår inte alltid varje detalj i Guds plan.
Matt 10:3
Mark 3:18
Joh 14:22

***

En kristen ska berätta för andra om Jesus.
Matt 4:18-20
Joh 1:35-42
Joh 6:8-9
Joh 12:20-22

***

Om vi är beredda att ge upp våra egna framtidsplaner, kan vi istället komma in i Jesu plan för våra liv.
Matt 10:4
Mark 3:18
Luk 6:14

***

Kristen tro är inte till för människor som  tror att de redan är goda, utan för sådana som vet att de har kommit till korta och vill ha hjälp. Det är de personer som inte vet någon råd och är desperata efter en förändring, eller de som Gud helt enkelt väljer ut att gå hans väg.
Matt 9:9-13
Mark 2:15-17
Luk 5:27-32

/Källa: Bibeln såklart. /Maria

Ett ord.. /Ljus i tunneln/Det finns nåd och frälsning

 

*Snart skall sången om nåd ha förklingat på jord Och sången om himmelens skatt. Skall väl du då, som här ha förkastat Guds ord, Förgås i den eviga natt? vers 1

Du som dröjer i synden och lever så lugn Och fruktar ej kommande tid, Säg mig, kan du väl bära den bördan så tung Att dö utan hopp, utan frid?   vers 4*   /Samuel S

Maria