Archive | 09 mars 2012

Ekonomi / Rikedom – Fattigdom Ordspr

 

Pengar:
Att ha för mycket pengar kan vara olämpligt, men det är inte heller bra att ha för lite. Fattigdom kan inverka menligt både på den fysiska och andliga hälsan. Rikedom är inte svaret på fattigdom – så enkelt är det inte. Jesus påpekade att det är svårt för de rika att komma in i  Guds rike ( Matt 19:23-24) Vi kan som Paulus lära oss att leva både i överflöd och brist (Fil 4:12), men det bästa är nog om vi är varken fattiga eller rika.

Ordspr 30:7  Om två ting beder jag dig, vägra mig dem icke, intill min död:
Ordspr 30:8  Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig; och giv mig icke fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer.
Ordspr 30:9  Jag kunde eljest, om jag bleve alltför matt, förneka dig, att jag sporde: ”Vem är HERREN?” eller om jag bleve alltför fattig, kunde jag bliva en tjuv, ja, förgripa mig på min Guds namn.

/Maria

År 2012/Ps 62:10/Svenskt Watergate/ artikel Rune L

 

Psa 62:9  (62:10) Allenast ett intet äro människors barn, myndiga herrar fåfänglighet; i vågskålen äro de för lätta, mindre än intet äro de allasammans.
Psa 62:10  (62:11) Förliten eder icke på orätt vinning, sätten icke ett fåfängligt hopp till rov: om ock eder rikedom växer, så akten icke därpå.
*

Det finns gott om hycklare och okunniga människor på fel positioner, så har det alltid varit. Psalmen berättar för oss om illasinnande behandling av människor För Gud betyder inte rikedom något eller hur långt vi kommit på samhällsstegen, det är 0/noll  för honom. Däremot vill han att vi skall få frälsning i Jesus och tillhöra hans folk. Om vi ser på artikeln nedan så är det illa, verkligt illa med många av  dem som sägs representera och leda Sverige….Däremot har troget arbete för Gud evighetsvärde.  Det borde man veta.

*

Ett svenskt Watergate
09 mars 2012
Sorgligt hur fega, falska,hycklande och odemokratiska försvarspolitikerna är. I svt Debatt skulle vapenfabriken i Saudiarabien diskuteras. Ingen av de nu aktiva och högsta ansvariga för denna smutsiga affär vågade ställa upp. I stället skickade de före detta politiker utan direkt ansvar i dag. Lydmedia nöjer sig med detta. I stället för att acceptera ointressanta ersättare skulle man sätta upp en skylt på de tomma stolar där ministrar och aktiva försvarspolitiker skulle sitta. Hur dumma är politiker som t ex Sten Tolgfors som först förnekat all kännedom om vapenfabriken i Saudi vilket han tvingas ta tillbaka. Och nu visar det sig att detta svenska Watergate varit ett regeringsärende där man totalt struntat i mänskliga rättigheter.
I Ring P1 sitter en av lydmedias mest trogna drängar,Tomas Tengby, och som vanligt försvarar makteliten.
Rune Lanestrand
http://runelanestrand.wordpress.com/author/lane6645/

 /Maria

Om Jesu återkomst/Länkar, video m m/Skrämmas

 

Jesus kommer tillbaka, det är det ingen tvekan om, men NÄR vet vi ej, och därför vill jag skriva denna artikel för jag tror  att man vill skrämma människor och fejka olika saker.

En sak vi kan känna tvekan om är att det som sker och som jag vill ge exempel på här nedan, är alla ”konstiga” saker som trumpetljud, vrålande i skyn, basunljud, m m som vi inte vet vad det kommer ifrån eller kan det vara eliten som skall skrämmas. Det kan finnas en möjlighet att det är så att det kommer värre saker efter detta, t ex hologram och project Blue Beam. Det är alltså bara början på att lura människorna! Det väntar värre tider.

*

Den som tror och läser sin bibel och vakar och ber har inget att frukta säger Jesus. Jag tror på det han säger, gör du?

*

1. Om video:

Strange Noises Reported Around North Battleford 2012

VIDEO:

http://youtu.be/aiTE43-Izi0

There’s been a lot of buzz over the last few weeks about strange sounds being heard in the atmosphere. People around the world and here at home have reported hearing some bizarre noises. The latest were recorded in the Battlefords last weekend.

Ian Hamilton, North Battleford’s mayor, says he can’t explain it. ”What I experienced was a scraping sound, like a snowplow.”

Mike Halstead, a North Battleford resident, was lying in bed when his phone rang. Calls and text messages came in from his friends, each reporting strange noises. ”That’s when the goose bumps got me and I thought ‘that’s awfully strange’.”

It’s now days after and the city is still abuzz with talk about the sounds. Everyone has his or her own theory. But the phenomenon has stretched beyond North Battleford. Similar experiences were reported in Saskatoon, northern Saskatchewan, and parts of the USA and Europe. /LÄS MER På sidan för videon!

***************
2.

Strange Noises in the Sky…Trumpets of the Apocalypse?

VIDEO:

http://youtu.be/BUDYcapY1Qo  Fler videor hittar du när du ser dessa…..

People all over the world are claiming to hear strange noises in the sky. While some of these claims are obvious hoaxes, is there something strange going on? The SOTT Report’s Joe Quinn explores the possibilities. Människor över hela världen har rapporterat konstiga ljud  från himmelen, och man försöker förklara dem, inget att vara oroliga för, säger forskarna, men… de brukar ju säga så….

HÄR: EXEMPEL på vad bibeln berättar om sådana saker….och Jesu återkomst kommer man försöka att ”fejka”.

***Kapitel 8 i Uppenbarelseboken: trumpeter, basuner, hagel, eld,….

*Rev 8:1  Och när Lammet bröt det sjunde inseglet, uppstod i himmelen en tystnad, som varade vid pass en halv timme.
Rev 8:2  Och jag fick se de sju änglar, som stå inför Gud; åt dem gåvos sju basuner.
Rev 8:3  Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret, och han hade ett gyllene rökelsekar; och mycken rökelse var given åt honom, för att han skulle lägga den till alla de heligas böner på det gyllene altare som stod framför tronen.
Rev 8:4  Och ur ängelns hand steg röken av rökelsen med de heligas böner upp inför Gud.
Rev 8:5  Och ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade elden ned på jorden. Då kommo tordön och dunder och ljungeldar och jordbävning.
Rev 8:6  Och de sju änglarna, som hade de sju basunerna, gjorde sig redo att stöta i sina basuner.
Rev 8:7  Och den förste stötte i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och det kastades ned på jorden; och tredjedelen av jorden brändes upp, och tredjedelen av träden brändes upp, och allt grönt gräs brändes upp.
Rev 8:8  Och den andre ängeln stötte i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg hade blivit kastat i havet; och tredjedelen av havet blev blod.
Rev 8:9  Och tredjedelen av de levande varelser som funnos i havet omkom; och tredjedelen av skeppen förgicks.
Rev 8:10  Och den tredje ängeln stötte i sin basun. Då föll från himmelen en stor stjärna, brinnande såsom ett bloss; och den föll ned över tredjedelen av strömmarna och över vattenkällorna.
Rev 8:11  Och stjärnans namn var Malört. Och tredjedelen av vattnet blev bitter malört; och många människor omkommo genom vattnet, därför att det hade blivit så bittert.
Rev 8:12  Och den fjärde ängeln stötte i sin basun. Då drabbade hemsökelsen tredjedelen av solen och tredjedelen av månen och tredjedelen av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen miste tredjedelen av sitt ljus, sammalunda ock natten.
Rev 8:13  Sedan fick jag i min syn höra en örn, som flög fram uppe i himlarymden, ropa med hög röst: ”Ve, ve, ve över jordens inbyggare, när de tre övriga änglar, som skola stöta i basun, låta sina basuner ljuda!”

***************

Kapitel 9 berättar också om trumpeter, eld, svavel och död…..m m  m m  Kapitel 10 berättar om Ängeln med den lilla bokrullen och sju åskdunder. ……..

Ja det är spännande tider vi lever i. Jag är inte överraskad, men jag vill varna. Det finns de som inte vet detta, som inte har en aaaning om vad som kommer. Varför inte det då? För att de inte är frälsta för att de inte vet vad bibeln säger.

LÄNKAR: http://www.carlg.org/  
http://blogg.passagen.se/carlgrinde/entry/nazism_illuminati_freemasons_frimurare_skull
http://zitiz.se/teknik/2010/01/18/norges-ljusspiral-och-morklaggning__24380   (Ljusspiral i Norge m m)

*Leva av nåd – Saliga lott! Känna Guds råd- O huru gott! Lär mig nu gå Kärlekens stig, Kronan att få, Jesus, hos dig. /N Frykman/        Leva i evighet med Jesus. /Maria