Archive | 05 mars 2012

Jesaja bok /Jes 25:1-8 och Upp 21:4/Profeten Jesaja

 

Profeten Jesaja. Jesaja hade en uppgift och det var att kalla Juda rike tillbaka till Gud och förkunna Guds frälsning genom Messias. Jesaja är en av profeterna i bibeln, och han skriver sin bok omkring 681 f Kr.

Jesaja upphöjde och prisade Gud medveten om att Gud ser till att allt han har lovat blir till verklighet.Gud kommer också att uppfylla sina löften till dig, om du tror och vill göra hans vilja. 

I verserna 1-8,  ja särskilt vers 8 handlar om samma sak som står i Uppenbarelseboken 21:4:
Isa 25:8  Han skall för alltid göra döden om intet; och Herren, HERREN skall avtorka tårarna från alla ansikten, och skall taga bort sitt folks smälek överallt på jorden. Ty så har HERREN talat.

Upp 21:4 säger: Rev 21:4  och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget.”

Jesaja 21:1-10 handlar om Profetia över Babylon och du kan jämföra med Upp  18:2-3 Babylon faller…..bibeln är en underbar, underbar bok på alla sätt och man kan hitta händelser på ett ställe i bibeln som beskrivs i en annan bibelbok….m m

Då som nu var samhället i total upplösning. Folk hade övergått till avgudadyrkan och man offrade till och med barn till gudarna. Budskapets avsikt i boken är att vi måste ibland både bestraffas och tillrättavisas innan vi är mogna att upprättas till ny gemenskap med Gud. Det står upprättas här, och inte upprätta, för det är GUD som låter det upprättas en ny kontakt/gemenskap!

Vad kan vara bättre än gemenskapen med Gud? Jag vet inget bättre, och är evigt tacksam för vad Gud gjort för mig. /Maria

 

År 2012/Fundera över prognoser 2012- bara Gud vet

 

FÖLJANDE kan man ju fundera över:

Prognos för 2012:

*April ska oljepriset skjuta iväg 150 – 200 dollar

*Ekonomisk kris april – maj

*Dollar- och eurokollaps

*Många kommer att dö

*EU banker stängs en hel vecka

*Appels aktie faller 50 %

*En outsider tar över vita huset

 – kanske de menar Ron Paul

*Australien ner i svår lågkonjunktur

*Basel III stänger 50 banker –

detta för att bankerna ska öka sitt eget kapital till 9 % av vad man lånar ut

*Sverige och Norge blir ekonomiska säkerhetszoner

*Schweizerfrancen pressas ner till 1,50 per Euro

*Dollarn stärks mon Kinas valuta med 10 %

*Baltic index stiger 100 % – fraktrater

*Vetepriset dubbleras   kommer att råda i flera länder

*Ekonomiska och militära undantagslagar kommer att råda i flera länder

*Många finansiella företag faller samman

*Demokratin hamnar på undantag och teknokrater tar över i många länder

*Globaliseringen faller samman

*Internet kommer att intensivt övervakas

*Fukushima kommer i dagen

Källa: Helena Palena/ från:http://nyapolitiken.biz/

Se Joh Upp 6:6 i bibeln: Rev 6:5  Och när det bröt det tredje inseglet, hörde jag det tredje väsendet säga ”Kom.” Då fick jag se en svart häst; och mannen som satt på den hade en vågskål i sin hand.
Rev 6:6  Och jag hörde likasom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: ”Ett mått vete för en silverpenning och tre mått korn för en silverpenning! Och oljan och vinet må du icke skada.”)

 

 /Mycket kommer att ske framöver, det är helt klart, och de sista tiderna är de vi faktiskt befinner oss i, och förstår du allvaret så förstår du ju att det finns sanningshalter i den prognosen ovan om 2012  …  2013…  Det är verkligen dags att söka skydd hos Gud och ta emot frälsning!/Maria

Hälsa /Livsnödvändigt

 

Mer koldioxid ger mer näring för allt liv på jorden.  -Folkverket.se

FN:s klimatpanel IPCC bygger sina larmrapporter på datorsimuleringar med indata om fortsatt uppvärmning. Men fel indata ger fel resultat: rubbish in, rubbish out – skräp in, skräp ut. Det kan man inte bygga ansvarsfull politik på. Visst skall vi undvika att slösa med resurser och sprida ut gifter. Men koldioxiden är inget gift utan all växtlighets livsnödvändiga näring, källan till atmosfärens syre och basen i hela näringskedjan. Mer CO2 stimulerar mer växtlighet – och mer näring för allt liv på jorden.

LÄS MER HÄR:

http://www.folkverket.se/2012/02/09/mer-koldioxid-ger-mer-näring-för-allt-liv-på-jorden.-7387411#comments

/Maria

*
Gen 1:1  I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Gen 1:2  Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.
Gen 1:3  Och Gud sade: ”Varde ljus”; och det vart ljus.
Gen 1:4  Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret.
Gen 1:5  Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.
Gen 1:6  Och Gud sade: ”Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.”
Gen 1:7  Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så.
Gen 1:8  Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton, och det vart morgon, den andra dagen.   …forts i bibeln….