Feed on
Posts
Comments

Archive for mars, 2011

  Vad händer egentligen i världen? och är vi så pålästa att vi fattar vad som sker? Låter vi den helige Ande tala till oss om det som pågår i världen? Det är tragiska saker som sker tycker jag och några videos kan ni se här nedan. De handlar om det ekonomiska läget i USA, […]

  Är alla troende verkligen på Guds sida? Kyrklig diktatur vill förstöra vårt andliga liv Kyrkorna och samfunden är religiösa diktaturer. Och för att dämpa oppositionen och hålla sina medlemmar under kontroll, så ger de dem en vilseledande undervisning. Att de kristna inte överger kyrkorna och samfunden beror på att de är bundna till dessa […]

    Glädje är ett ofta återkommande tema i Jesu undervisning. Han vill att vi skall vara glada ( se Joh 15:11; 16:24, 33) Nyckeln till glädje är att leva nära Jesus, som är källan till all glädje. Låt oss fyllas med  glädje, låt oss ta emot den glädje som Jesus vill att vi ska […]

  Livets mening är att finna Guds rike i sitt inre. Människor söker efter livets mening och det pågår kanske hela deras liv.  De borde söka Gud och bli hans barn, det är det som är meningen med livet. Se denna sida nedan och läs om denna fråga och få förklarat för dig vad Livets mening […]

  Joh 17:16 *De äro icke av världen, liksom icke heller jag är av världen.*  Joh 15:19 *Vore I av världen, så älskade ju världen vad henne tillhörde; men eftersom I icke ären av världen, utan av mig haven blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen eder.* Så stort detta är, att […]

m4s0n501   Nytt på nyhetsfronten 29-30/3: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ Koreasamtal om hotfull vulkan 29 mars 2011 kl 07:09 En hotfull vulkan har framtvingat ett sällsynt samarbete mellan de två koreanska staterna efter månader av konfrontationer. Koreahalvöns högsta berg Paekdu har förmått dem att tala med varandra. 13 nordkoreaner, varav tre vulkanexperter, tog sig över gränsen för att […]

  ”JAK 5:13-18: Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja.Är någon glad, så må han sjunga lovsånger till Herren. 14  Är någon bland eder sjuk, må han då kalla till sig församlingens äldste; och dessa må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.15.Och trons bön skall hjälpa den […]

  Gud ger oss styrka. Fil 4:13 Ånger. Det finns många saker som man kan känna ånger över. Man säger: Varför? och: ..detta vill jag inte ha…. När vi ångrar oss lovar Gud inte bara att ta bort vår synd, utan han förnyar oss också andligt. Ånger låter inte särskilt tilltalande. Det kan vara riktigt besvärligt […]

    http://www.berno.se/2008/05/ekumenikens-ntverk_12.html Saxat från denna ovanstående länk om ekumenik Berno Vidén: Spindeln har en säregen fallenhet att anpassa sig och smälta in i de mest skiftande miljöer. Korsspindeln äger dessutom en speciell begåvning att spinna trådar. Genom sinnrikt byggda nät fångar den sina rov, som den livnär sig av. Med hjälp av en effektiv signaltråd […]

   Har Din ”kyrka” har gått i förbund med Antikrist?! Genom att skriva under Charta Oecumenica, så har din ”kyrka” gått i förbund med Antikrist. ___ -Kyrkorna är företag som är helt och hållet inriktade på att producera avfall. De har hållit på i århundraden med en religiös miljöförstöring, och de har smutsat ner hela […]

  Jesus- trons hövding och fullkomnare Heb 12:2: *Och må vi därmed se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.. 3. Ja, på honom, […]

  Ja allt som Gud gjort och gör är gott! När jag såg denna bilden så kom jag att tänka på det jag just ville skriva,  och på att jag tycker om att  se och plantera  frön, och kärnor, och annat som skall växa och ”bli” något. På mina fönsterbänkar  står alla möjliga krukor o annat […]

Next »