Feed on
Posts
Comments

Archive for januari, 2011

  MITT VITTNESBÖRD    /Insänt vittnesbörd Jag växte upp i en intellektuell familj mitt i Stockholm. I min familj och i min släkt talade man aldrig om Gud eller Jesus. Det ansågs inte fint. Det var bara ”enkla/obildade” människor som var kristna. (1 Korintierbrevet 1:19 ”Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd […]

  Ekumeniken… Splittringen har idag gått så långt så bibelforskare säger, att inom kristendomen finns det i dag ca 2000 olika religiösa rörelser.  —————————- Redan ca. 60 år efter Kristus så varnade Guds Ande för splittring. I brevet till Korintierna skriver Paulus: ”Men jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn att […]

  1 Petr 2/:1-9  Levande stenar. *För eder, I som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tro ”har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten” , som är en ”stötesten och en klippa till fall”. Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt om dem. […]

    SKILLNAD……….   Det är en stor skillnad på världsliga känslor och himmelska känslor. Det är en stor skillnad på världslig glädje och himmelsk glädje. Djävulen använder världsliga och fysiska känslor i syfte att binda och vilseleda människan, vilket tyvärr många präster och predikanter talar tyst om.   *  Det framgår mycket tydligt i […]

    Fortsatta seimiska störningar på jorden orsakar olika fenomen. Bland annat spricker jorden på flera håll vi har rapporterat från Afrika nu även i Oregon >> (Jesaja 24) Så vi ser att både Jorden som spricker och fåglar och fiskar dör är ett tecken på att Guds domar nu drabbar jorden.  /************ Maria:  Jag […]

  Vad ska ske för att människor skall komma till insikt om Gud? Skall ännu fler världsomfattande katastrofer inträffa? Skall fler sjunkhål inträffa och skrämma slag på folk? Skall fler upplopp inträffa? Skall regeringar falla och länder fara ännu mer illa? Skall fler och fler människor mördas på gatorna och i hemmen? Skall fler översvämningar […]

  I CAN’T TALK TO YOU…UNLESS! Gud säger till dig precis vad han vill vara för DIG/Oss alla: “I want to be your adviser, your counselor, your guide, your protector, your provider. I want to walk with you through every trial and hardship. And I want to favor, bless and keep you by my Spirit. […]

  Du kommer här att kunna se en video om Satans plan och krig emot oss alla troende. Satan är ingen du behöver lägga ner energi på om du litar på Gud, men du skall veta om satans listiga planer, planer att förgöra den som tror och kasta sin smuts på dem som tror. Han […]

  Globalt arbete mot AIDS Chefen för FN-relaterade Global AIDS Fund, Michel Kazatchkine, förklarar i en artikel i Huffington Post att arbetet i AIDS Fonden fortsätter och är framgångsrikt, trots att stora delar av pengarna donerade av kändisar,regeringar och organisationer försvunnit ur fonden i förra årets statistik. Det här handlar om AIDS-arbetet och bekämpande av […]

  *Djupare ned invid korset, Djupt i försoningens flod, Där du i underbar kärlek Seger mig ger i ditt blod! *Djupare med dig i döden Så införlivas jag må, Att i uppståndelselivet Rikare del jag må få/ C B.* * -Ju längre ifrån oss själva vi kommer och mer och mer lutar oss mot Jesus, och […]

  19 oktober, 2009   D Wilkerson *Det är dags att få det rätt ställt med Gud.* by David Wilkerson | October 19, 2009  -Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag (2 Kor 6:2, min kursivering. Vakna Sverige    http://www.vaknasverige.se )                                                      *Detta budskap är avsett för alla som har avfallit från Herren. Avfall är en […]

  Stanley Sjöberg om pingstkyrkor och kristendom Stanley Sjöberg: Bekvämligheten måste motarbetas På de platser i världen där det finns väckelse satsar människor helhjärtat på sitt sammanhang. I Sverige är det bekvämligheten som styr. Läs mer: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=245190 ************************ AlertSweden: Som nyfrälst och många år framåt sprang jag ut och in i ”kyrkor”. Jag var medlem […]

Next »