Feed on
Posts
Comments

Archive for oktober, 2010

  Från Bibelfokus hämtar jag följande:       Ytterligare ett tecken på ett eskalerande avfall i kristenheten: (Läs om andra tecken på avfall här) Helgen den 28-31 oktober 2010 anordnas den karismatiska konferensen ”Culture of Pentecost”. Konferensen arrangeras av S:ta Clara kyrka i Stockholm, Stockholms Katolska stift samt Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige (KKS). […]

Mannen vid brunnen, mötte kvinnan av folket….  Han kom, svettig, trött, men lycklig. Han hade det levande ordet med sig. Han lät andra dricka; för att aldrig mer bli törstiga. Sitter vid mitt köksbord,men är ändå långt, långt borta. I Samarien jag är… vid brunnen. Där fanns en kvinna, som ej kunde finna Ro. Kvinnan […]

  En av vår tids stora religiösa illusioner är utan tvekan den s.k. ”herradömesförkunnelsen.” Inom vissa förgreningar av den nykarismatiska rörelsen, besläktade med trosrörelsen, har man börjat proklamera att en jättestor andlig väckelse står för dörren. Det gäller hela världen. Den kristna församlingens inflytande skall bli utan motstycke i historien. De troende skall ta herraväldet […]

Emerging Church- en stor del i ändetidens förförelse Wikipedia har en ganska bra sammanfattning om vad Emerging Church handlar om, och Wikipedia ska ju anses vara objektiva och sakliga. Därför blir det också intressant att se hur en förhoppningsvis saklig och objektiv analys ger en kuslig bild av hur detta med Emerging Church faktiskt har […]

    NYHETSLÄNK Opinionsundersökning: Hur kommer Obamas attityd mot Israel förändras efter valen? Publicerad: 28Okt , 2010 / 20 Cheshvan, 5771 >> Opinionsundersökning: Hur kommer Obamas attityd mot Israel förändras efter valen? Publicerad: 28Okt , 2010 / 20 Cheshvan, 5771 763      Röster totalt 70.3%  Blir tuffare 6.4%    Blir mjukare 23.1%  Oförändrad  OCH: NU när du ändå […]

Idag den 30/10 2010 från Elvor och Janne;      Om detta är en pastors svar för trötta församlingsmedlemmar är man nära katastrofens rand. Man skulle kunna säga att här beskrivs hur man formar en död församling och glömmer Gud. >> Så länge det beskrivna företagstänket huserar i församlingen kommer kraften fortsätta att sina och kärleken (agape) att […]

Guds helige Ande tillåter inte människor att utnyttja varandra som man gör i vårt nuvarande ekonomiska system (som bygger på konstruerade skulder skapade av en printpress och förtroende för folk som äger den (ofta mer eller mindre privata centralbanker). Psalm 15: En rätt medlem av HERRENS menighet: Ett rättfärdigt liv: *1. HERRE, vem får bo […]

  1 Petrus brev kapitel 2  talar om:   Uppmaning till andlig tillväxt och till att låta sig uppbyggas på hörnstenen Jesus Kristus. Det handlar också om våra plikter som undersåtar och tjänare. Här nedan finns verser som jag funderat över idag, på vad som gäller för alla, som vill tro, enligt Guds ord: 1.*Så läggen då […]

  Vi har väl alla följt med vad som hänt angående jordbävning, tsunami och vulkanutbrott i Indonesien och hur många människor som dött där, en del ihjälbrända, och många saknas och är skadade..Kan man då säga att det inte sker mer olyckor än vanligt? Kan man säga att det är lugn och ro i världen? […]

    Höst *Muren av rättfärdighet behöver repareras*.  /Hesekiel 22:28-30 Vad syftar dettta på? Jo muren av rättfärdighet är inte en mur av sten, utan det syftar på människor som kan och vill hålla ihop, hålla samman i kampen mot ondskan. Det vill säkerligen många göra, men de hittar kanske inte varandra. På Hesekiels tid  fanns det […]

Slå på trumman för “Jesus” Kommentar av Roger Oakland www.understandthetimes.org   Att nå vår generation idag verkar vara den slogan som många ledare för framväxande kyrkan stöder. För att vara effektiv i att nå det postmoderna tänkesättet är det nödvändigt att stimulera sinnena genom ljud, synintryck, lukter och smaker som kommer att leda den deltagande […]

m4s0n501 *Men när I där söken HERREN, din Gud, då skall du finna honom, om du frågar efter honom av allt ditt hjärta och av all din själ.* Vill du lära känna Gud? Versen ovan är från 5 Mos 4:29 och den handlar om att israeliterna får ett löfte att de alltid kommer att finna […]

Next »